Fakultety

FAKULTETY Zapraszamy do udziału w faklultetach pod patronatem Prorektor ds. Dydaktyczno- Wychowawczych prof. dr hab. n.med. Barbary Górnickiej. (szczegółowe informacje w pliku PDF poniżej) 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

Od semestru letniego 2017/2018 na mocy zawartej umowy studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą odbywać w Uczelni partnerskiej zajęcia fakultatywne w ramach realizowanego programu nauczania na Uczelni macierzystej.

Strona do rejestracji na międzyuczelniane fakultety: https://wd.wum.edu.pl/wu/start?&locale=pl

 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie:  http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

Rejestracja na Fakultety organizowane przez Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2019/2020 dla studentów WUM rozpoczynają się w dniu 16 września 2019 r. od godziny 9.00 pod adresem w https://wd.wum.edu.pl/

 

Poniżej fakultety oddziałowe 2018/2019

Zapisy na zajęcia fakultatywne przez stronę internetową www.wd.wum.edu.pl  

Termin zapisów na semestr  LETNI  2018/2019: od dnia 23 stycznia br. od godziny 19:00 do 28 lutego br. do godziny 19:00