Fakultety

FAKULTETY Zapraszamy do udziału w faklultetach pod patronatem Prorektor ds. Dydaktyczno- Wychowawczych prof. dr hab. n.med. Barbary Górnickiej. (szczegółowe informacje w pliku PDF poniżej) 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

Od semestru letniego 2017/2018 na mocy zawartej umowy studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą odbywać w Uczelni partnerskiej zajęcia fakultatywne w ramach realizowanego programu nauczania na Uczelni macierzystej.

Strona do rejestracji na międzyuczelniane fakultety:  www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie:  http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

 

Poniżej fakultety oddziałowe 2018/2019

Zapisy na zajęcia fakultatywne przez stronę internetową https://fakultety.wum.edu.pl/    

Termin zapisów na semestr zimowy 2018/2019: od dnia 1 X 2018 r od godziny 18:00 do 30 XI 2018 r. do godziny 18:00