Kontakt

Dziekanat Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

fizjoterapia@wum.edu.pl
Rektorat pok. 604, 613
Tel.: (+48 22) 57 20 604; - 512; -514
Fax.: (+48 22) 57 20 555

Kierownik:mgr Ewa Janiak
pokój 604
tel.: (0-22) 57 20 604
faks: (0-22) 57 20 555
fizjoterapia@wum.edu.pl
Pracownicy:

mgr Monika Jezierska - urlop wychowawczy

Monika Banaszek - zastępstwo
pokój 613
tel.: (0-22) 57 20 682
faks: (0-22) 57 20 555
monika.banaszek@wum.edu.pl
Odpowiada za:
- sprawy studentów  III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych)
- sprawy studentów I, II  roku studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) 

mgr  Aneta Czuba
pokój 613
tel.: (0-22) 57 20 514
faks: (0-22) 57 20 555
 
Odpowiada za:
- sprawy studentów I, II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych)

- sprawy studentów drugiego stopnia niestacjonarnych (zaocznych)

mgr Dorota Koncewicz
pokój 617
tel.: (0-22) 57 20 512
faks: (0-22) 57 20 555
dorota.koncewicz@wum.edu.pl

Odpowiada za:
- programy studiów
- harmonogramy zajęć
- przewodniki dydaktyczne