Obowiązkowe badania

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Badanie z zakresu medycyny pracy:

Informujemy, że osoby przyjęte na studia, mają obowiązek po otrzymaniu skierowania z uczelni, złożyć oryginał  zaświadczenia z zakresu Medycyny  Pracy  do właściwej  Komisji Rekrutacyjnej bądź w Dziekanacie Oddziału Fizjoterapii.

Prosimy o zwrócenie uwagi, aby w w/w zaświadczeniu były wpisane:

 1. pełna data (dzień, miesiąc, rok) badania wstępnego,
 2. pełna data (dzień, miesiąc, rok) badania następnego (okresowego),
 3. kierunek studiów, na którym badany będzie studiował,
 4. pieczątka przychodni,
 5. pieczątka lekarza Medycyny Pracy.

UWAGA! Studenci wyższych lat, którym wygasła ważność zaświadczenia lekarza Medycyny Pracy, dopuszczającego do studiowania na wybranym kierunku, zgłaszają się po skierowanie do Działu Obsługi Studentów, natomiast nowo wydane zaświadczenie oddają bezpośrednio do właściwego Dziekanatu.
Do niniejszego ogłoszenia załączony jest plik z wykazem placówek, z którymi została podpisana umowa na wykonanie bezpłatnych badań z zakresu Medycyny Pracy dla studentów, którzy zgłoszą się ze skierowaniem z uczelni.

Studenci po urlopach zdrowotnych mają obowiązek zgłosić się do Dziekanatu po skierowanie na nowe badania z zakresu medycyny pracy na 30 dni przed podjęciem nauki po urlopie zdrowotnym.

Uprzejmie informujemy, iż studenci po immatrykulacji (złożeniu ślubowania) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zobowiązani są do udokumentowania w czasie I roku studiów wykonania następujących badań i szczepień:

 1. szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki - w cyklu 0,1,6 miesięcy
  dotyczy wszystkich kierunków studiów
 2. badania na nosicielstwo Salmonella - Shigella  
  dotyczy wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem Wydziału Farmaceutycznego       

Studenci, którzy nie mają wykonanych w/w badań i szczepień,  proszeni są o zgłaszanie się w celu pobrania  skierowania do Działu Obsługi Studentów,  pok. 240 -243 w Centrum Dydaktycznym, ul. Trojdena 2A.
Studenci, którzy mają wykonane w/ w badania przed rozpoczęciem studiów lub na podstawie skierowania z WUM proszeni są o dostarczenie  kserokopii  zaświadczeń o ich wykonaniu do Działu Obsługi Studentów.

Kserokopie zaświadczeń powinny zawierać niezbędne informacje :

 1. szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki - w cyklu 0,1,6 miesięcy
  - daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok), zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia.
 2. badania na nosicielstwo Salmonella – Shigella wykonane:
  •  do 02-02-2006 r.
  -  wpis badania do książeczki sanitarno-epidemiologicznej lub wynik badania z Sanepidu
  •  po 02-02-2006 r.                                         
  - wynik badania z Sanepidu,
  - orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno - epidemiologicznych

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację
dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, wieczorowy, zaoczny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny nie zwraca kosztów badań i szczepień wykonanych przed Immatrykulacją.

Uwaga! Ze strony http://dos.wum.edu.pl/formularze -"Formularze do pobrania" można wydrukować wzór orzeczenia lekarza z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz wzór zaświadczenia lekarza Medycyny Pracy.


Ostateczny termin złożenia badań w Dziekanacie i Dziale Obsługi Studenta:

Studenci I roku studia I stopnia – do 31 stycznia

Studenci I roku studia II stopnia – do 31 października


INFORMACJE  DODATKOWE:

Wybór lekarza POZ w miejscu studiowania

Dział Obsługi Studentów uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25.09.2007 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, studenci WUM mają prawo do wyboru lekarza POZ na takich samych zasadach jak wszyscy inni pacjenci, czyli na 12 miesięcy w roku. Student, jak każda inna osoba w kraju, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Podejmując naukę w innym mieście niż to, w którym mieszka, musi pamiętać o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Studenci, którzy wybiorą lekarza POZ w miejscu studiowania ( na przykład, aby uzyskać poradę lekarską w chorobie lub zaświadczenie z badania do celów sanitarno - epidemiologicznych ) automatycznie tracą prawo do lekarza POZ w miejscu zamieszkania. Nowa placówka medyczna, do której zapisał się student w ciągu miesiąca informuje NFZ o zmianie lekarza POZ. Uwaga ! Bezpłatnie mozna zmienić lekarza POZ jedynie 2 razy w roku.

Dotyczy ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, HBV i HCV

Dział Obsługi Studentów informuje, że w przypadku narażenia na ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, HBV, HCV student powinien postąpić w następujący sposób :

1)  jeżeli odbywa praktyki zawodowe lub zajęcia dydaktyczne w granicach m.st. Warszawy, to ze skierowaniem od prowadzącego zajęcia, bądź praktyki zgłasza się niezwłocznie do :

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
ul. Wolska 37   Izba Przyjęć
tel. 022/3355261, 022/3355264, 022/3355265, 022/3355330
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza

w godzinach ordynacji tel. 022/335 81 01, 022/335 81 02
Badanie lekarskie i podanie niezbędnych leków odbywa się na koszt WUM;

2)  jeżeli odbywa praktyki zawodowe poza Warszawą (na terenie całego kraju), to zgodnie z zasadami postępowania poekspozycyjnego opublikowanego na stronie www.aids.gov.pl, zgłasza się niezwłocznie (czas ma istotne znaczenie) do najbliższego punktu konsultacyjno-diagnostycznego, których wykaz znajduje się na w/w stronie. Badanie lekarskie i podanie niezbędnych leków odbywa się na koszt studenta. WUM nie zwraca kosztów za wymienione badanie i leki.