Obowiązkowe badania

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Dotyczy ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, HBV i HCV

Dział Obsługi Studentów informuje, że w przypadku narażenia na ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, HBV, HCV student powinien postąpić w następujący sposób :

1)  jeżeli odbywa praktyki zawodowe lub zajęcia dydaktyczne w granicach m.st. Warszawy, to ze skierowaniem od prowadzącego zajęcia, bądź praktyki zgłasza się niezwłocznie do :

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
ul. Wolska 37   Izba Przyjęć
tel. 022/3355261, 022/3355264, 022/3355265, 022/3355330
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza

w godzinach ordynacji tel. 022/335 81 01, 022/335 81 02
Badanie lekarskie i podanie niezbędnych leków odbywa się na koszt WUM;

2)  jeżeli odbywa praktyki zawodowe poza Warszawą (na terenie całego kraju), to zgodnie z zasadami postępowania poekspozycyjnego opublikowanego na stronie www.aids.gov.pl, zgłasza się niezwłocznie (czas ma istotne znaczenie) do najbliższego punktu konsultacyjno-diagnostycznego, których wykaz znajduje się na w/w stronie. Badanie lekarskie i podanie niezbędnych leków odbywa się na koszt studenta. WUM nie zwraca kosztów za wymienione badanie i leki.