Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

ODBIÓR LEGITYMACJI STUDENCKICH
Dorota Koncewicz 21.09.2016

Od dnia 3 października 2016 r. będą wydawane legitymacje studenckie. Po odbiór zapraszamy w godzinach od 10.00  do 14.00 do Dziekanatu Oddziału Fizjoterapii pok. 613. (Studenci studiów zaocznych mogą odbierać legitymacje w godzinach pracy dziekanatu) Przy odbiorze wymagane jest potwierdzenie wpłaty w kwocie 17 zł za legitymację oraz 4 zł za indeks. Opłaty należy dokonywać na  poniższy rachunek bankowy 

62 1240 6960 6323 2000 0000 0000

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
Dorota Koncewicz 12.09.2016

Proszę o zapoznanie się z grafikiem obron odbywających się w terminie wrześniowym w roku akademickim 2015/2016 . Grafik dostępny jest w zakładce  - PRACE DYPLOMOWE - GRAFIK OBRON 

FAKULTETY w r.ak. 2016/17
Ewa Janiak 12.09.2016

Zapraszamy do udziału w faklultetach pod patronatem Prorektor ds. Dydaktyczno- Wychowawczych prof. dr hab. n.med. Barbary Górnickiej w r.ak. 2016/17. Szczegóły w załączniku.

Uroczysta Immatrykulacja Roku Akademickiego 2016/2017
karol.zabłocki 08.09.2016

Uwaga Studenci I roku I i II stopnia kierunku fizjoterapia r. ak. 2016/2017 !

Uprzejmie informujemy, że 7 października 2016r. (piątek) o godz. 11.00 w Centrum Dydaktycznym, w auli A i B WUM ul. Trojdena 2 odbędzie się  uroczysta Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego. W związku z powyższym Dziekan ogłosił godziny dziekańskie (wolne od zajęć) od 10.00 do 14.00, dla studentów I roku I i II stopnia kierunku fizjoterapia.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Ewa Janiak 06.09.2016

Uprzejmie informujemy, że 5 października o godz. 11.00 w Auli Wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka -  Centrum Dydaktyczne WUM ul. Trojdena 2 odbędzie się  uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017, na którą, w imieniu Władz Rektorskich, zapraszamy wszystkich Studentów.

Zgodnie z zarządzeniem 65/2016 Rektora WUM, 5 października jest dniem rektorskim ( wolnym od zajęć) dla Studentów pierwszych lat studiów, dla pozostałych roczników zostały ogłoszone godziny rektorskie. Szczegóły w załączniku.

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi"
Ewa Janiak 07.07.2016

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XIII edycję Ogónopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi" na najlepszą pracę magisterską i doktorską, któych tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Szczegóły w załączniku.