Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Obóz jeździecki
Ewa Janiak 03.08.2016

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza na obóz jeździecki dla początkujących i zaawansowanych w Klubie Jeździeckim „Deresz” w Nowym Dworze k/Bydgoszczy.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów skoków i ujeżdżenia.

Zakwaterowanie w zabytkowym dworku w pokojach wieloosobowych z łazienkami, pełne wyżywienie, zajęcia z teorii jeździectwa i codzienna jazda konna (14 godzin) z elementami woltyżerki. Ośrodek posiada 40 koni, krytą ujeżdżalnię, jazda w terenie po okolicznych Borach Tucholskich (dla zbieraczy grzybów) i nad leżącym w pobliżu Zalewem Koronowskim (możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego).

W programie zwiedzanie pocysterskich zabytków w Koronowie.

Termin: 11.09.2016 r. (niedziela, od obiadokolacji) - 24.09.2016 r. (sobota, po śniadaniu)

Cena:   1260 zł studenci i pracownicy WUM z aktualną kartą AZS,

1380 zł -  pozostali chętni.

Obóz zalicza WF

Istnieje możliwość zabrania własnego konia.

Zapisy u mgr Beaty Herman tel.: 501213438, bherman@wum.edu.pl, a dodatkowe informacje na FB „sekcja jeździecka AZS WUM”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Ewa Janiak 12.07.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny zaprasza do udziału w sesji "Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie", która odbędzie się w dniach 18-19 września 12016r. Szczegóły w załączniku.

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi"
Ewa Janiak 07.07.2016

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XIII edycję Ogónopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi" na najlepszą pracę magisterską i doktorską, któych tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Szczegóły w załączniku.

Konkurs Santander Universidades
Ewa Janiak 24.05.2016

Konkurs Santander Universidades

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu „Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłasza konkurs dla studentów wszystkich kierunków WUM na najlepszą pracę z dziedziny:

- żywienia noworodka i małego dziecka;
- terapii żywieniowa wcześniaków;
- fizjologii i patologii laktacji;
- zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego; 
- laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych;
- opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wiedzą z zakresu organizacji 
i idei banku mleka kobiecego.

Przedmiotem konkursu musi być praca naukowa o charakterze eksperymentalnym.

Dla zwycięskich prac (I, II i II miejsce) przewidziane są nagrody pieniężne.

Prace należy wysyłać na adres e-mail: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl w terminie do 31 sierpnia br.

Patronat nad konkursem objął prof. dr hab. n med. Marek Kuch - Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii.

Szczegółowych informacji udziela sekretarz konkursu - dr n. biol. Aleksandra Wesołowska (e-mail:aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl).

Regulamin konkursu

Szczegóły dotyczące Santander Universidades: 
http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/santander-universidades.html

UBEZPIECZENIE NNW
Dorota Koncewicz 05.05.2015

Studenci kierunku fizjoterapia zobowiązani są do UBEZPIECZENIA NNW

W związku z powyższym zgodnie z Załącznikiem nr 1 Zarządzeniem Rektora WUM nr 87 / 2013 z dnia 31 października 2013 r.  Regulamin Ubezpieczeń OC i Instrukcja Postępowania Powypadkowego dla Studentów i Uczestników Studiów Doktoranckich oraz Lekarzy Obcokrajowców odbywajacych Staże Podyplomowe i Specjalizacyjne  § 2 pkt 1 " Uczestnicy zajęć dydaktycznych i obowiązkowych praktyk zawodowych wynikających z toku studiów ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie i ponoszą koszty tego ubezpieczenia"

Załącznik nr 1 Zarzadzenia Rektora WUM nr 87/2013 zamieszczony jest poniżej oraz na stronie głównej w zakladce Zarzadenia Rektora 2013 

Stypedia i nagrody
Monika Leszczyńska 09.07.2013

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Biura Obsługi Działalności Podstawowej http://www.bodp.wum.edu.pl/  oraz w Ogłoszeniach dla studentów http://www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/ogloszenia-dla-studentow, zamieszczona jest informacja o:

·         Stypendiach Ministra;

·         Nagrodach dla studentów za przygotowanie wybitnych prac naukowych lub współudział w ich przygotowaniu;

       ·         Stypendium za osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz organizacji