Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Konkurs Santander Universidades
Ewa Janiak 24.05.2016

Konkurs Santander Universidades

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu „Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłasza konkurs dla studentów wszystkich kierunków WUM na najlepszą pracę z dziedziny:

- żywienia noworodka i małego dziecka;
- terapii żywieniowa wcześniaków;
- fizjologii i patologii laktacji;
- zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego; 
- laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych;
- opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wiedzą z zakresu organizacji 
i idei banku mleka kobiecego.

Przedmiotem konkursu musi być praca naukowa o charakterze eksperymentalnym.

Dla zwycięskich prac (I, II i II miejsce) przewidziane są nagrody pieniężne.

Prace należy wysyłać na adres e-mail: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl w terminie do 31 sierpnia br.

Patronat nad konkursem objął prof. dr hab. n med. Marek Kuch - Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii.

Szczegółowych informacji udziela sekretarz konkursu - dr n. biol. Aleksandra Wesołowska (e-mail:aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl).

Regulamin konkursu

Szczegóły dotyczące Santander Universidades: 
http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/santander-universidades.html

V Międzynarodowa Konferencja Motor Control 2016
Ewa Janiak 25.04.2016

W imieniu Komitetu Organizacyjnego  zapraszamy do uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Motor Control 2016  (www.motorcontrol2016.pl) - jednym z najbardziej interesujących wydarzeń edukacyjnych i naukowych 2016 roku w Europie z zakresu kontroli motorycznej, neurologii oraz neurorehabilitacji. Konferencja odbędzie się w dniach 14-16.09.2016 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania jest „Łączenie obszarów kontroli motorycznej oraz biomechaniki”.

Jest to jedna z dwóch konferencji, które aktualnie rekomendowane są przez International Society of Motor Control. Odbywa się ona także pod auspicjami Wydziału Zdrowia - Komitetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Wśród wykładowców gromadzi uznane autorytety z całego świata.

SKLADANIE PRAC DYPLOMOWYCH
Elżbieta Miodowska 05.04.2016

      UPRZEJMIE INFORMUJEMY STUDENTÓW  III ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ STUDENTÓW II ROKU DRUGIEGO STOPNIA,       ŻE TERMIN SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH UPŁYWA Z DNIEM 20 MAJA 2016 RPROSIMY O TERMINOWE SKŁADANIE PRAC DYPLOMOWYCH.

DODATKOWA REKRUTACJA - ERASMUS+ 2016/2017
Ewa Janiak 08.03.2016

W związku z podpisaniem nowych umów bilateralnych z uczelniami europejskimi oraz wolnymi miejscami do niektórych uczelni partnerskich ogłaszamy dodatkową rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2016/2017.

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 4 do 25 MARCA 2016

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz w formacie RTF) na stypendium zagraniczne do Działu Współpracy z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619.

Przed złożeniem kwestionariusza (w 2 egzemplarzach - oryginał oraz kopia) należy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej na 1 stronie kwestionariusza (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu). Do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzenie udziału w kole naukowym oraz potwierdzenie znajomości jęz. obcego.

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na studia

ZAPRASZAMY!

Obóz naukowy SKN
Ewa Janiak 07.03.2016

Obóz naukowy Studenckiego Koła Naukowgo Fizjoterapii - Zakopane 2-16 lipca 2016. Szczegóły w załączniku

Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
Dorota Koncewicz 27.01.2016

Proszę o zapoznanie sie z informacją w załączniku.