Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

DZIEŃ REKTORSKI
Dorota Koncewicz 16.05.2018

 1 CZERWCA 2018 r. (piątek) JEST DNIEM REKTORSKIM DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO (Zarządzenie Rektora WUM dostępne poniżej)

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Ewa Janiak 27.04.2018

Komitet Organizacyjny Konferencji reprezentujący Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w:

 Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

„Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”,

która odbędzie się 8 czerwca 2018 r,  na terenie AWF Warszawa.

 Konferencja ma już ponad 15-letnią tradycję, odbywa się co roku, a adresowana jest do studentów i doktorantów nie tylko AWF, ale także uczelni kształcących w zakresie szeroko pojętych nauk o kulturze fizycznej oraz nauk o zdrowiu. Tematyka konferencji obejmująca zagadnienia m.in. sportu, wychowania fizycznego, rekreacji, turystyki, fizjoterapii, terapii zajęciowej, kosmetologii i pielęgniarstwa.

Zapraszamy!

Szczegóły w załączniku.

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym (SM)
Ewa Janiak 17.04.2018

 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza do udziału w III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

 W konkursie brać udział mogą prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich  2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018

 Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2018  w formie elektronicznej /plik pdf/ na adres mailowy: m.konopka@ptsr.org.pl; oraz w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.

 Praca może zostać zgłoszona o przez jej autora  bądź promotora  na specjalnym druku zgłoszeniowym.

 Prace oceniane będą przez jury konkursowe.

 Wśród przysłanych prac, nagrodzona zostanie  jedna, najlepsza praca.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu

 Przysłane prace nie będą zwracane autorom.

 Zwycięzca odbierze nagrodę podczas wernisażu odbywającego na przełomie sierpnia i września  w Warszawie .

 Na Wernisaż zaproszeni zostaną wszyscy autorzy, którzy przyślą swoje prace na konkurs.

 Przyjazd na wernisaż odbywa  się na koszt własny uczestników.

 Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ptsr.org.pl

 Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, działające na rzecz osób chorych na SM w Polsce. Wszelkie pytania prosimy kierować do Magdaleny Konopki pod numery  tel. (22) 258 71 75, 535 533 238 lub adres mailowy: m.konopka@ptsr.org.pl

STUDENCI I ROKU STUDIÓW II STOPNIA
Ewa Janiak 26.03.2018

Zgodnie z § 33 pkt.3 Regulaminu WUM wnioski z wyborem tematów prac magisterskich należy złożyć do 30 czerwca br. (Dziekanat pok. 613).

Konferencja "Nowoczesna edukacja medyczna w Polsce- czas najwyższy"
paulina.budny 23.03.2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w I edycji konferencji „Nowoczesna edukacja medyczna w Polsce – czas najwyższy” poświęconej edukacji medycznej z akcentem na rozwój nowoczesnych technologii. Spotkanie odbędzie się dnia 6 kwietnia 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Szczegóły na stronie https://medtube.pl/konferencja/

 

UWAGA - I rok II stopnia 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne( wieczorowe) Egzamin elektroniczny z Patofizjologii
Elżbieta Miodowska 19.03.2018

Szanowni Państwo,

Prosimy  o zapoznanie się z niżej zamieszczonym komunikatem na temat  rejestracji  w Portalu Egzaminacyjnym dotyczącego egzaminu elektronicznego z Patofizjologii