Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

PRACE DYPLOMOWE
Dorota Koncewicz 11.04.2019

Prace dyplomowe należy składać w dziekanacie w terminie do dnia 30 V 2019 r. 

Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie Rektora w sprawie zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) dostępne jest w zakładce "prace dyplomowe"

Logowanie do systemu Wirtualna Uczelnia
Ewa Janiak 22.01.2019

              Logowanie do Wirtualnej Uczelni:

         LOGIN - "nr Albumu" ;     HASŁO – „nr Pesel”

Hasło "nr Pesel" jest hasłem startowym, należy je zmienić po zalogowaniu się. W przypadku wcześniejszego logowania się do WU i posiadania już ustalonego hasła, proszę nie wpisywać nr Pesel..

Została uruchomiona funkcja przywracania hasła. Należy kliknąć przycisk   "Przypomnij/ Aktywuj hasło".

Podać:  login(nr albumu) i adres e-mail (taki jaki jest w systemie Bazus).

Fakultety organizowne przez UW dla studentów WUM
Ewa Janiak 17.01.2019

Prosimy o zapoznanie się z oferą fakultetów organizowanych przez Uniwersytet Warszawski w r.ak. 2018/19 sem. letni dla studentów WUM. Szczegóły w załączniku.

XV Olsztyński Dzień Fizjoterapii
Ewa Janiak 09.01.2019

Wydział Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową XV Olsztyński Dzień Fizjoterapii „Fizjoterapia w ortopedii i sporcie” która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie OSW przy ul. Bydgoskiej 33. Szczegółowe informacje znajdą Państwo się w załącznikach.

Głosujemy na projekt "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna"
Ewa Janiak 21.12.2018

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni do głosowania na inicjatywę Fundacji "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna", złożoną w konkursie na najlepszą prospołeczną inicjatywę w programie PZU Pomoc to Moc.

Celem projektu Fundacji jest poprawa psychospołecznego funkcjonowania studentów w środowisku rodzinnym i akademickim oraz zapobieganie problemom psychopatologicznym.

Projekt obejmuje działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego i prewencji problemów psychologicznych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), zawierające: kampanię w mediach społecznościowych i na terenie kampusu, poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną, coachingu oraz konsultacje seksuologiczne i psychiatryczne.

Dane z wielu krajów wskazują na wysoki poziom problemów psychologicznych wśród studentów. Najczęstsze to wysoki poziom stresu i lęku, depresja, występowanie myśli samobójczych, zaburzenia seksualne oraz zaburzenia osobowości. Na WUM ponad 25% studentów często lub prawie cały czas czuje się samotnie. Wskazuje to na wysokie zapotrzebowanie na wsparcie w optymalnym zmaganiu się ze studiowaniem.

Głosujcie na stronie: https://pomoctomoc.pzu.pl/node/704

Wystarczy kliknąć na serduszko przy projekcie!

Głosowanie będzie trwało tylko miesiąc, dlatego warto zjednoczyć siły!

Absolwenci WUM uprawnieni do składania wniosków o umorzenie pożyczki lub kredytu
Elżbieta Miodowska 20.12.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy,że zgodnie z Zarządzeniem Rektora WUM nr 96/2018 z dnia 10 września 2018 r. zostały opublikowane listy najlepszych absolwentów WUM w roku akademickim 2017/2018 uprawnionych do składania wniosków o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego.  

Wspominane listy są dostępne na stronach WUM:

http://www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/ogloszenia-dla-studentow

lub

http://www.wum.edu.pl/studenci