Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Regulamin studiów WUM
Ewa Janiak 03.12.2018

Szanowni Studenci, przypominamy, że na mocy uchwały Senatu WUM nr 48/2018 z dn. 23.04.2018 został wprowadzony Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2018/19.

W § 25 pkt.1 określono możliwość wystapienia do dziekana o przystąpienie do zaliczenia komisyjnego:

" W ciągu 7 dni od daty egzaminu - w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń ze strony studenta co do formy, przebiegu egzaminu lub zaistnienia szczególnych okoliczności dotyczących studenta - student może złożyć wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego."

Stypendia Ministra
Ewa Janiak 21.09.2018

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.07. 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050) oraz  rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 15.07.2015 za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom (Dz. U. poz. 1051),  studenci  uczelni medycznych oraz doktoranci mogą ubiegać się o stypendia Ministra Zdrowia w roku akademickim 2018/2019.

 Szczegółowe informację na temat stypendiów są zamieszczone na stronie internetowej Ministra Zdrowia: 

 mz.gov.pl/zdrowie/stypendia-ministra.

Wnioski o stypendia prosimy składać  w dziekanacie (pok. 604) do 10 października 2018 roku.

XV edycja Ogolnopolskiego Konkursu "Otwarte drzwi"
Ewa Janiak 18.09.2018

Prosimy o zapoznanie się z informacją o XV edycji Ogónopolskiego Konkursu "Otwarte drzwi" organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły w załączniku.

Fakultety organizowane przez Uniwersytet Warszawski
Ewa Janiak 31.08.2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o fakultetach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczegóły w załączniku.

Fakultety pod patronatem Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Ewa Janiak 31.08.2018

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o fakultetach organizowanych pod patronatem Prorektor ds.Studenckich i Kształcenia prof.dr hab.n.med. Barbary Górnickiej w r.ak. 2018/19. Szczegóły w załączniku.

PRAKTYKI WAKACYJNE
Ewa Janiak 24.07.2018

W związku z pismem okólnym nr 2/2018 z dn.19.07.2018r.Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczącego wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących odbywania studenckich praktyk zawodowych, informujemy, że każdy student zobowiązany jest złożyć wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na praktyki wakacyjne wraz ze skierowaniem do Dziekanatu Fizjoterapii przed odbiorem dziennika praktyk. Wzory wniosków dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania (wzory wniosków dla studentów)..