Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Stypedia i nagrody
Monika Leszczyńska 09.07.2013

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Biura Obsługi Działalności Podstawowej http://www.bodp.wum.edu.pl/  oraz w Ogłoszeniach dla studentów http://www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/ogloszenia-dla-studentow, zamieszczona jest informacja o:

·         Stypendiach Ministra;

·         Nagrodach dla studentów za przygotowanie wybitnych prac naukowych lub współudział w ich przygotowaniu;

       ·         Stypendium za osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz organizacji

Praktyki wakacyjne oraz obowiązkowe badania i szczepienia
Monika Leszczyńska 17.05.2010

Uprzejmie informujemy, iż studenci po immatrykulacji (złożeniu ślubowania) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zobowiązani są do udokumentowania w czasie I roku studiów wykonania następujących badań i szczepień:

 1. szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki - w cyklu 0,1,6 miesięcy
  dotyczy wszystkich kierunków studiów
 2. badania na nosicielstwo Salmonella - Shigella  
  dotyczy wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem Wydziału Farmaceutycznego       

Studenci, którzy nie mają wykonanych w/w badań i szczepień,  proszeni są o zgłaszanie się w celu pobrania  skierowania do Działu Obsługi Studentów,  pok. 240 -243 w Centrum Dydaktycznym, ul. Trojdena 2A.
Studenci, którzy mają wykonane w/ w badania przed rozpoczęciem studiów lub na podstawie skierowania z WUM proszeni są o dostarczenie  kserokopii  zaświadczeń o ich wykonaniu do Działu Obsługi Studentów.

UWAGA! Studenci wyższych lat, którym wygasła ważność zaświadczenia lekarza Medycyny Pracy, dopuszczającego do studiowania na wybranym kierunku, zgłaszają się po skierowanie do Działu Obsługi Studentów, natomiast nowo wydane zaświadczenie oddają bezpośrednio do właściwego Dziekanatu.
Do niniejszego ogłoszenia załączony jest plik z wykazem placówek, z którymi zostala podpisana umowa
na wykonanie bezpłatnych badań z zakresu Medycyny Pracy dla studentów, którzy zgłoszą się ze skierowaniem z uczelni.

   
Studenci po urlopach zdrowotnych mają obowiązek zgłosić się do Dziekanatu po skierowanie na nowe badania z zakresu medycyny pracy na 30 dni przed podjęciem nauki po urlopie zdrowotnym.


INFORMACJE  DODATKOWE:

 • Wybór lekarza POZ w miejscu studiowania usprawni studentowi załatwienie spraw związanych z obowiązkowymi badaniami i szczepieniami oraz pomoc medyczną w przypadku choroby.
 • Badanie z zakresu medycyny pracy:

Informujemy, że osoby przyjęte na studia, mają obowiązek po otrzymaniu skierowania z uczelni, złożyć oryginał  zaświadczenia z zakresu Medycyny  Pracy  do właściwej  Komisji Rekrutacyjnej. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby w w/w zaświadczeniu były wpisane:

 1. pełna data (dzień, miesiąc, rok) badania wstępnego,
 2. pełna data (dzień, miesiąc, rok) badania następnego (okresowego),
 3. kierunek studiów, na którym badany będzie studiował,
 4. pieczątka przychodni,
 5. pieczątka lekarza Medycyny Pracy.