Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Informacje dot. ochrony danych osobowych
Ewa Janiak 04.06.2018

W związku z wejściem w życie w dn. 25,05.2018r. "Ustawy o ochronie danych osobowych", prosimy o zapoznanie się z informacjami w załączniku.

STUDENCI I ROKU STUDIÓW II STOPNIA
Ewa Janiak 26.03.2018

Zgodnie z § 33 pkt.3 Regulaminu WUM wnioski z wyborem tematów prac magisterskich należy złożyć do 30 czerwca br. (Dziekanat pok. 613).

UWAGA - I rok II stopnia 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne( wieczorowe) Egzamin elektroniczny z Patofizjologii
Elżbieta Miodowska 19.03.2018

Szanowni Państwo,

Prosimy  o zapoznanie się z niżej zamieszczonym komunikatem na temat  rejestracji  w Portalu Egzaminacyjnym dotyczącego egzaminu elektronicznego z Patofizjologii

UBEZPIECZENIE NNW
Dorota Koncewicz 05.05.2015

Studenci kierunku fizjoterapia zobowiązani są do UBEZPIECZENIA NNW

W związku z powyższym zgodnie z Załącznikiem nr 1 Zarządzeniem Rektora WUM nr 87 / 2013 z dnia 31 października 2013 r.  Regulamin Ubezpieczeń OC i Instrukcja Postępowania Powypadkowego dla Studentów i Uczestników Studiów Doktoranckich oraz Lekarzy Obcokrajowców odbywajacych Staże Podyplomowe i Specjalizacyjne  § 2 pkt 1 " Uczestnicy zajęć dydaktycznych i obowiązkowych praktyk zawodowych wynikających z toku studiów ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie i ponoszą koszty tego ubezpieczenia"

Załącznik nr 1 Zarzadzenia Rektora WUM nr 87/2013 zamieszczony jest poniżej oraz na stronie głównej w zakladce Zarzadenia Rektora 2013 

Ubiór ochronny na zajęciach zawodowych
Elżbieta Miodowska 14.03.2017

Szanowni Państwo,

 na wszystkie  zajęcia  zawodowe  studenci  zobowiązani są  do przynoszenia  ubioru ochronnego ( białego  fartucha), m.in. są to zajęcia z  Fizykoterapii, Kinezyterapii, Masażu, Terapii manualnej, Medycyny fizykalnej, Metod specjalnych w  terapii manualnej oraz kinezyterapii

 

Praktyki wakacyjne oraz obowiązkowe badania i szczepienia
Monika Leszczyńska 17.05.2010

Uprzejmie informujemy, iż studenci po immatrykulacji (złożeniu ślubowania) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zobowiązani są do udokumentowania w czasie I roku studiów wykonania następujących badań i szczepień:

 1. szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki - w cyklu 0,1,6 miesięcy
  dotyczy wszystkich kierunków studiów
 2. badania na nosicielstwo Salmonella - Shigella  
  dotyczy wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem Wydziału Farmaceutycznego       

Studenci, którzy nie mają wykonanych w/w badań i szczepień,  proszeni są o zgłaszanie się w celu pobrania  skierowania do Działu Obsługi Studentów,  pok. 240 -243 w Centrum Dydaktycznym, ul. Trojdena 2A.
Studenci, którzy mają wykonane w/ w badania przed rozpoczęciem studiów lub na podstawie skierowania z WUM proszeni są o dostarczenie  kserokopii  zaświadczeń o ich wykonaniu do Działu Obsługi Studentów.

UWAGA! Studenci wyższych lat, którym wygasła ważność zaświadczenia lekarza Medycyny Pracy, dopuszczającego do studiowania na wybranym kierunku, zgłaszają się po skierowanie do Działu Obsługi Studentów, natomiast nowo wydane zaświadczenie oddają bezpośrednio do właściwego Dziekanatu.
Do niniejszego ogłoszenia załączony jest plik z wykazem placówek, z którymi zostala podpisana umowa
na wykonanie bezpłatnych badań z zakresu Medycyny Pracy dla studentów, którzy zgłoszą się ze skierowaniem z uczelni.

   
Studenci po urlopach zdrowotnych mają obowiązek zgłosić się do Dziekanatu po skierowanie na nowe badania z zakresu medycyny pracy na 30 dni przed podjęciem nauki po urlopie zdrowotnym.


INFORMACJE  DODATKOWE:

 • Wybór lekarza POZ w miejscu studiowania usprawni studentowi załatwienie spraw związanych z obowiązkowymi badaniami i szczepieniami oraz pomoc medyczną w przypadku choroby.
 • Badanie z zakresu medycyny pracy:

Informujemy, że osoby przyjęte na studia, mają obowiązek po otrzymaniu skierowania z uczelni, złożyć oryginał  zaświadczenia z zakresu Medycyny  Pracy  do właściwej  Komisji Rekrutacyjnej. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby w w/w zaświadczeniu były wpisane:

 1. pełna data (dzień, miesiąc, rok) badania wstępnego,
 2. pełna data (dzień, miesiąc, rok) badania następnego (okresowego),
 3. kierunek studiów, na którym badany będzie studiował,
 4. pieczątka przychodni,
 5. pieczątka lekarza Medycyny Pracy.