Plany zajęć studia dwustopniowe

Jednorazowe, obowiązkowe "Szkolenie biblioteczne" dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia  odbywa się  on-line wejdźhttps://biblioteka-szkolenia.wum.edu.pl/content/przysposobienie-biblioteczne-0.

Celem szkolenia jest przygotowanie studentów do samodzielnego i efektywnego korzystania z zasobów Biblioteki Głównej i systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni.

Plany zajęć