Przewodniki dydaktyczne

Aktualizacja sylabusa dn.11.10.2016 r.  z przedmiotu:

Podstawy Fizjoterapii Klinicznej w Geriatrii, II rok pierwszego stopnia 2016_17

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w chorobach  wewnętrznych i geriatrii, III rok pierwszego stopnia 2016_17

Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii, III rok pierwszego stopnia 2016_17

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w geriatrii, I rok drugiego stopnia 2016_17

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w geriatrii, I rok drugiego stopnia 2016_17

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w geriatrii, II rok drugiego stopnia (zaoczne) 2016_17