Sesja egzaminacyjna

Zgodnie Regulaminem Studiów WUM z dn. 26.03.2012 r  z  § 21 pkt. 7 :

"w uzasadnonych przypadkach dziekan może dopuścić do sesji egzaminacyjnej studenta, który nie zaliczył w terminie zajęć dydaktycznych maksymalnie z dwóch przedmiotów. Decyzję tę podejmuje dziekan jeśli kierownik jednostki prowadzącej zaległe zajęcia stwierdzi, że istnieje możliwość odrobienia zaległości i uzyskania przez studenta zaległych zaliczeń przed rozpoczęciem najbliższej poprawkowej sesji egzaminacyjnej"

LETNIA sesja egzaminacyjna  2014/2015

aktualizacja 23.05.2013

– studia pierwszego stopnia

I rok

 • Anatomia prawidłowa 
 • Anatomia prawidlowa
 • Biofizyka       -  
 • Kinezjologia  -  

II rok

 • Język obcy - terminy ustalane indywidualnie z Nauczycielem prowadzącym zajęcia
 • Masaż leczniczy    -  
 • Kinezyterapia       -  
 • Fizykoterapia    -   
 • Fizjologia wysiłku fizycznego -  

III rok

 • Fizjoterapia kliniczna .... w pediatrii 
 •  Fizjoterapia kliniczna .... w kardiologii -  
 • Fizjoterapia kliniczna ..... w ortopedii   -  

– studia drugiego stopnia

I rok 

 • Farmakololgia
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia-  
 • Patofizjologia 09.06.2014 r., 

II rok

 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji
 • Diagnostyka ..... w kardiologii - 11.06.2014 r., 
 • Diagnostyka ..... w ortopedii   - 17.06.2014 r., 

 – studia drugiego stopnia (d. zaoczne)

I rok 

 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  -  
 • Patofizjologia -  
 • FARMAKOLOGIA -

II rok

 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji 
 • Diagnostyka ..... w kardiologii 
 • Diagnostyka ..... w ortopedii   


ZIMOWA sesja egzaminacyjna  2014/2015

– studia pierwszego stopnia

I rok

 • Biologia medyczna z morfologią komórki
  03 - 02 - 2015r. ( wtorek) godz. 12.00 - 15.00  Centrum Dydaktyczne sale: 231/232 oraz 233/234 / informacja w załączniku/
 • Biochemia05 - 02 -2015 r. (czwartek) godz. 9.30 - 12.00  sala Paw 01 ul. Pawińskiego 7 (przy budynku Patomorfologii)

II rok

 • Metodyka Nauczania Ruchu03 - 02 - 2015 r. (wtorek) godz.8.00 - 10.00  Centrum Dydaktyczne aula A
 • Biomechanika zaliczenie - 23 - 01- 2015 r. godz. 16.30 - 17.30 Centrum Dydaktyczne sala 231/232
 • Fiziologia ogólna i szczegółowa - 05 - 02 - 2015 r. (czwartek) godz. 8.00 - 10.00 Centrum Dydaktyczne aula A
 • Psychologia - 06 - 02 - 2015 r. (piątek) godz. 16.00 - 18.30 Centrum Dydaktyczne aula A

III rok

 • Reumatologia Egzamin ustny termin w ustaleniu z Kierownikiem Jednostki
 • Neurologia - 06 - 02- 2015 r. ( piątek) godz. 16.00 - 19.00 Centrum Dydaktyczne aula B
 • Neurochirurgia05 - 02 - 2015 r. (czwartek) godz.15.15 - 18.15 Centrum Dydaktyczne aula B

– studia drugiego stopnia

I rok stacjonarne

 

II rok 

 • Reumatologia- Egzamin ustny
 • Neurologia -  06 - 02 - 2015  r. (piątek) godz.16.00 - 19.00 Centrum Dydaktyczne aula B
 • Neurochirurgia05 - 02- 2015 r. (czwartek) godz. 15.15 - 18.15 Centrum Dydaktyczne aula B

II rok (d. zaoczne)

 • Reumatologia - Egzamin ustny
 • Neurologia - 06 - 02 - 2015  r. (piątek) godz.16.00 - 19.00 Centrum Dydaktyczne aula B
 • Neurochirurgia05 - 02 - 2015  r. (czwartek) godz. 15.15 - 18.15 Centrum Dydaktyczne aula B