Sesja egzaminacyjna

Zgodnie Regulaminem Studiów WUM z dn. 20.04.2015 r.    § 21 pkt. 7 :

"w uzasadnonych przypadkach dziekan może dopuścić do sesji egzaminacyjnej studenta, który nie zaliczył w terminie zajęć dydaktycznych maksymalnie z dwóch przedmiotów. Decyzję tę podejmuje dziekan jeśli kierownik jednostki prowadzącej zaległe zajęcia stwierdzi, że istnieje możliwość odrobienia zaległości i uzyskania przez studenta zaległych zaliczeń przed rozpoczęciem najbliższej poprawkowej sesji egzaminacyjnej"

LETNIA sesja egzaminacyjna  2014/2015

aktualizacja ..........

– studia pierwszego stopnia

I rok

 • Anatomia prawidłowa  -  . egzamin praktyczny szczegółowe informacje oraz godznia egzaminu podana będzie w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 
 • Anatomia prawidłowa -  egzamin pisemny - test szczegółowe informacje oraz godznia egzaminu podana będzie w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 
 • Biofizyka       -  
 • Kinezjologia

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

II rok

 • Język obcy - terminy ustalane indywidualnie z Nauczycielem prowadzącym zajęcia
 • Masaż leczniczy    -  
 • Kinezyterapia       -  
 • Fizykoterapia    -   
 • Fizjologia wysiłku fizycznego -  

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

III rok

 • Fizjoterapia kliniczna .... w pediatrii  -                  
 •  Fizjoterapia kliniczna .... w kardiologii -  
 • Fizjoterapia kliniczna ..... w ortopedii   -  

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

– studia drugiego stopnia

I rok 

 • Farmakololgia
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia-  
 • Patofizjologia -  

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

II rok

 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji -  
 • Diagnostyka ..... w kardiologii
 • Diagnostyka ..... w ortopedii  

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

 – studia drugiego stopnia (d. zaoczne)

I rok 

 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia 
 • Patofizjologia
 • FARMAKOLOGIA - Termin i miejsce egzaminu zostanie podany przez Jednostkę nauczającą

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

II rok

 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji  -
 • Diagnostyka ..... w kardiologii - 
 • Diagnostyka ..... w ortopedii - 

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A


ZIMOWA sesja egzaminacyjna  2015/2016

aktualizacja 13.01.2016r.

– studia pierwszego stopnia

I rok

 • Biologia medyczna z morfologią komórki
  02 - 02 - 2016r. ( wtorek) godz. 12.00 - 15.00  Centrum Dydaktyczne aula A
 • Biochemia - 04 - 02 -2016 r. (czwartek) godz. 9.30 - 12.00  sala im. prof A. Grucy  ul. Lindleya 4  (Kampus Lindleya)

II rok

 • Psychologia - 01 - 02 - 2016 r. (poniedziałek) godz. 11.00 - 13.30 Centrum Dydaktyczne aula A
 • Metodyka Nauczania Ruchu03 - 02 - 2016 r. (środa) godz.7.00 - 9.00  Centrum Dydaktyczne Aula A -  studenci na egzamin będą wpuszczani od godziny 7.30 
 • Biomechanika zaliczenie - 26 - 01- 2016 r. godz. 8.00 - 10.00 sala im Grzywo-Dąbrowskiego ul. Oczki 1 
 • Fiziologia ogólna i szczegółowa - 05 - 02 - 2016 r. (piatek) godz. 10.00 - 12.00 Centrum Dydaktyczne aula A

III rok

 • Reumatologia Egzamin ustny termin w ustaleniu z Kierownikiem Jednostki
 • Neurologia - 02 - 02- 2016 r. ( wtorek) godz. 12.00 - 15.00 sala im prof. L. Paszkiewicza ul. Chałubińskiego 5  
 • Neurochirurgia05 - 02 - 2016 r. (piątek) godz.15.15 - 18.15 Centrum Dydaktyczne aula B

– studia drugiego stopnia


Wszyscy studenci II roku mgr w trybie zaocznym piszą egzamin na sali im.Prof.Grzybowskiego ul.Koszykowa 82A

    Studenci II roku mgr (tryb stacjonarny/wieczorowy) o nazwiskach rozpoczynających się na litery od S (włącznie)    

    do końca alfabetu piszą egzamin na sali im.Prof.Grzybowskiego ul. Koszykowa 82A

 

 Studenci II roku mgr (tryb stacjonarny/wieczorowy) o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do R    

(włącznie) piszą egzamin na sali im.Prof.Grzywo-Dąbrowskiego ul.Oczki 1.

Egzamin rozpoczyna się równocześnie dla wszystkich studentów o godzinie 12.00 i trwa 70 minut. Studenci powinni posiadać legitymację (lub inny dokument tożsamości) i długopis.


I rok stacjonarne

 

II rok 

 • Reumatologia- Egzamin ustny
 • Neurologia -  02 - 02 - 2016  r. (wtorek) godz.12.00 - 15.00 sala wykładowa im. Grzybowskiego ul. Koszykowa 82 a
 • Neurochirurgia05 - 02- 2015 r. (piątek) godz. 15.15 - 18.15 Centrum Dydaktyczne aula B

II rok (d. zaoczne)

 • Reumatologia - Egzamin ustny
 • Neurologia - 02 - 02 - 2016  r. (wtorek) godz.12.00 - 15.00 sala wykładowa im.Prof.Grzybowskiego ul.Koszykowa 82A 
 • Neurochirurgia05 - 02 - 2016  r. (piątek) godz. 15.15 - 18.15 Centrum Dydaktyczne aula B