Sesja egzaminacyjna

Zgodnie Regulaminem Studiów WUM z dn. 26.03.2012 r  z  § 21 pkt. 7 :

"w uzasadnonych przypadkach dziekan może dopuścić do sesji egzaminacyjnej studenta, który nie zaliczył w terminie zajęć dydaktycznych maksymalnie z dwóch przedmiotów. Decyzję tę podejmuje dziekan jeśli kierownik jednostki prowadzącej zaległe zajęcia stwierdzi, że istnieje możliwość odrobienia zaległości i uzyskania przez studenta zaległych zaliczeń przed rozpoczęciem najbliższej poprawkowej sesji egzaminacyjnej"

LETNIA sesja egzaminacyjna  2014/2015

aktualizacja 11.06.2015 r.

– studia pierwszego stopnia

I rok

 • Anatomia prawidłowa  -  15.06.2015 r. egzamin praktyczny szczegółowe informacje oraz godznia egzaminu podana będzie w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 
 • Anatomia prawidłowa - 18.06.2015 r egzamin pisemny - test szczegółowe informacje oraz godznia egzaminu podana będzie w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 
 • Biofizyka       -  22.06.2015 r. (poniedziałek) sala Paw 01 ul. Pawińskiego 7  godz. 12.00 - 14.00
 • Kinezjologia- 30.06.2015 r.,(wtorek) Aula B            w C.D. godz. 12.00 - 15.00

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

II rok

 • Język obcy - terminy ustalane indywidualnie z Nauczycielem prowadzącym zajęcia
 • Masaż leczniczy    -  19.06.2015 r., (piątek) Aula B w C.D. godz. 12.00 - 14.00
 • Kinezyterapia       -  25.06.2015 r., (czwartek) Aula A w C.D. godz. 12.00 - 15.00
 • Fizykoterapia    -   26.06.2015 r., (piątek) godz. 12.30  - 15.30 sala Paw 01 ul. Pawińskiego 7
 • Fizjologia wysiłku fizycznego -  30.06.2015 r., (wtorek) Aula A w C.D. godz. 11.30.00 - 14.00

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

III rok

 • Fizjoterapia kliniczna .... w pediatrii  -  19.06.2015 r., (piątek)                sala PAW 01 ul. Pawińskiego 7  godz. 8.00 -11.00
 •  Fizjoterapia kliniczna .... w kardiologii -  23.06.2015r., (wtorek) Aula A w C.D. dodz. 13.30 - 15.00
 • Fizjoterapia kliniczna ..... w ortopedii   -  25.06.2015 r., (czwartek) Aula B w C.D. godz. 12.30.- 14.30

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

– studia drugiego stopnia

I rok 

 • Farmakololgia - 19.06.2015 r., (piątek) Aula A i B w C.D. godz. 18.00 - 20.00
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia- 26.06.2015 r., (piątek) sala Paw 01 ul. Pawińskiego 7 godz. 16.00 - 19.00 
 • Patofizjologia -  15.06.2015 r., (poniedziałek) sala 231/232, 233/234  w C.D. godz. 13.30 - 16.00

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

II rok

 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji -  15.06.2015 r., (poniedziałek) sala Paw 01          ul. Pawińskiego 7 godz. 15.00 - 17.00
 • Diagnostyka ..... w kardiologii - 23.06.2015r., (wtorek) Aula A w C.D. godz. 15.30 -17.00., 
 • Diagnostyka ..... w ortopedii   25.06.2015 r., (czwartek) Aula B w C.D. godz. 15.00-17.00

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

 – studia drugiego stopnia (d. zaoczne)

I rok 

 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  - 26.06.2015 r., (piątek) sala Paw 01 ul. Pawińskiego 7  godz. 16.00-19.00 
 • Patofizjologia -  20.06.2015 r., (sobota) sala AULA B  w C.D. godz. 9.00 - 11.00
 • FARMAKOLOGIA - Termin i miejsce egzaminu zostanie podany przez Jednostkę nauczającą

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A

II rok

 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji  -15.06.2015 r., (poniedziałek) sala Paw 01 ul. Pawińskiego 7 godz. 15.00 - 17.00 
 • Diagnostyka ..... w kardiologii - 23.06.2015 r. Aula A w C.D. godz. 17.30 - 19.00 
 • Diagnostyka ..... w ortopedii - 25.06.2015 r., (czwartek) Aula B w C.D. godz. 17.00 - 19.00    

C.D. - Centrum Dydaktyczne ul. Trojdena 2A


ZIMOWA sesja egzaminacyjna  2015/2016

aktualizacja 25.11.2015r.

– studia pierwszego stopnia

I rok

 • Biologia medyczna z morfologią komórki
  02 - 02 - 2016r. ( wtorek) godz. 12.00 - 15.00  Centrum Dydaktyczne aula A
 • Biochemia - 04 - 02 -2016 r. (czwartek) godz. 9.30 - 12.00  sala im. prof A. Grucy  ul. Lindleya 4  (Kampus Lindleya)

II rok

 • Psychologia - 01 - 02 - 2016 r. (poniedziałek) godz. 11.00 - 13.30 Centrum Dydaktyczne aula A
 • Metodyka Nauczania Ruchu02 - 02 - 2016 r. (wtorek) godz.8.00 - 10.00  Centrum Dydaktyczne sdala 231/232 i 233/234
 • Biomechanika zaliczenie - 29 - 01- 2016 r. godz. 16.30 - 18.00 Centrum Dydaktyczne aula A
 • Fiziologia ogólna i szczegółowa - 05 - 02 - 2016 r. (piatek) godz. 10.00 - 12.00 Centrum Dydaktyczne aula A

III rok

 • Reumatologia Egzamin ustny termin w ustaleniu z Kierownikiem Jednostki
 • Neurologia - 02 - 02- 2016 r. ( wtorek) godz. 12.00 - 15.00 sala im prof. L. Paszkiewicza ul. Chałubińskiego 5  
 • Neurochirurgia05 - 02 - 2016 r. (piątek) godz.15.15 - 18.15 Centrum Dydaktyczne aula B

– studia drugiego stopnia

I rok stacjonarne

 

II rok 

 • Reumatologia- Egzamin ustny
 • Neurologia -  02 - 02 - 2016  r. (wtorek) godz.12.00 - 15.00 sala wykładowa im. Grzybowskiego ul. Koszykowa 82 a
 • Neurochirurgia05 - 02- 2015 r. (piątek) godz. 15.15 - 18.15 Centrum Dydaktyczne aula B

II rok (d. zaoczne)

 • Reumatologia - Egzamin ustny
 • Neurologia - 02 - 02 - 2016  r. (wtorek) godz.12.00 - 15.00 sala wykładowa im. Grzywo-Dąbrowskiego ul. Oczki 1 
 • Neurochirurgia05 - 02 - 2016  r. (piątek) godz. 15.15 - 18.15 Centrum Dydaktyczne aula B