Sesja egzaminacyjna

Zgodnie Regulaminem Studiów WUM z dn. 26.03.2012 r  z  § 21 pkt. 7 :

"w uzasadnonych przypadkach dziekan może dopuścić do sesji egzaminacyjnej studenta, który nie zaliczył w terminie zajęć dydaktycznych maksymalnie z dwóch przedmiotów. Decyzję tę podejmuje dziekan jeśli kierownik jednostki prowadzącej zaległe zajęcia stwierdzi, że istnieje możliwość odrobienia zaległości i uzyskania przez studenta zaległych zaliczeń przed rozpoczęciem najbliższej poprawkowej sesji egzaminacyjnej"

LETNIA sesja egzaminacyjna  2013/2014

aktualizacja 23.05.2013

– studia pierwszego stopnia

I rok

 • Anatomia prawidłowa  - 09.06.2014 r., godz. 16.00 egzamin praktyczny
 • Anatomia prawidlowa - 12.06.2014 r., godz. 8.00 egzamin pisemny
 • Biofizyka       -  23.06.2014r., godz. 8.00 - Aula B Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
 • Kinezjologia  25.06.2014 r., godz. 9.00 - sala im. prof.A. Grucy, ul. Lindleya 4 Pawilon 20B w dni powszednie,  wejście klatką prowadzącą do dyrekcji Szpitala, od podwórza II piętro.

II rok

 • Język obcy - terminy ustalane indywidualnie z Nauczycielem prowadzącym zajęcia
 • Masaż leczniczy    -  11.06.2014 r., godz. 12.30 - Aula B Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
 • Kinezyterapia       09.06.2014 r., godz. 8.00 - Aula A Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
 • Fizykoterapia    13.06.2014 r., godz. 12.30  - sala im. prof.A. Grucy, ul. Lindleya 4 Pawilon 20B w dni powszednie,  wejście klatką prowadzącą do dyrekcji Szpitala, od podwórza II piętro.
 • Fizjologia wysiłku fizycznego 17.06.2014 r., godz. 13.30 - Aula A Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a

III rok

 • Fizjoterapia kliniczna .... w pediatrii  - 13.06.2014 r., godz. 14.30 - sala Paszkiewicza ul. Chałubińskiego 5
 •  Fizjoterapia kliniczna .... w kardiologii 11.06.2014 r., godz. 13.30 - Aula A Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
 • Fizjoterapia kliniczna ..... w ortopedii   17.06.2014 r., godz. 13.15 - Aula B Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a

– studia drugiego stopnia

I rok 

 • Farmakololgia - 10.06.2014 r., godz. 13.30 - Aula A i B Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia13.06.2014 r., godz. 16.00  - sala im. prof.A. Grucy, ul. Lindleya 4 Pawilon 20B w dni powszednie,  wejście klatką prowadzącą do dyrekcji Szpitala, od podwórza II piętro.
 • Patofizjologia 09.06.2014 r., godz. 13.30 - sala 231/232, 233/234 Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a

II rok

 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji - 09.06.2014  r., godz. 15.00 - Aula A Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
 • Diagnostyka ..... w kardiologii - 11.06.2014 r., godz. 15.30 - Aula A Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
 • Diagnostyka ..... w ortopedii   - 17.06.2014 r., godz. 15.15 - Aula B Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a

 – studia drugiego stopnia (d. zaoczne)

I rok 

 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia  13.06.2014 r., godz. 16.00  - sala im. prof.A. Grucy, ul. Lindleya 4 Pawilon 20B w dni powszednie,  wejście klatką prowadzącą do dyrekcji Szpitala, od podwórza II piętro.
 • Patofizjologia 09.06.2014 r., godz. 13.30 - sala 139/140 Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
 • FARMAKOLOGIA -18.06.2014  godz.18.30  - Aula A  Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a

II rok

 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji  - 09.06.2014 r., godz. 15.00 - Aula A Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
 • Diagnostyka ..... w kardiologii - 11.06.2014 r., godz. 17.30 - Aula A Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a
 • Diagnostyka ..... w ortopedii   - 17.06.2014 r., godz. 17.15 - Aula B Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a


ZIMOWA sesja egzaminacyjna  2013/2014

– studia pierwszego stopnia

I rok

 • Biologia medyczna z morfologią komórki
  27- 01- 2014 r. godz. 12.30 - 16.00  Centrum Dydaktyczne sale: 231/232 oraz 233/234
 • Biochemia30 - 01 - 2014 r. godz. 9.30 - 12.00  Centrum Dydaktyczne aula A

II rok

 • Metodyka Nauczania Ruchu27 - 01 - 2014 r. godz. 11.30 - 14.00 Centrum Dydaktyczne aula A
 • Biomechanika zaliczenie - 21 - 01- 2014 r. godz. 18.30 - 19.30 Centrum Dydaktyczne sala 231/232
 • Fiziologia ogólna i szczegółowa - 29 - 01 - 2014 r. godz. 14.15 - 17.00 Centrum Dydaktyczne aula A
 • Psychologia - 31 - 01 - 2014 r. godz. 8.30 - 10.00 Centrum Dydaktyczne aula A

III rok

 • Reumatologia Egzamin ustny termin w ustaleniu z Kierownikiem Jednostki
 • Neurologia - 29 - 01 - 2014 r. godz. 8.00 - 9.30 Centrum Dydaktyczne aula B
 • Neurochirurgia30 - 01 - 2014 r. godz. 9.00 - 10.30 Centrum Dydaktyczne aula B

– studia drugiego stopnia

I rok stacjonarne

 

II rok 

 • Reumatologia- Egzamin ustny
 • Neurologia29 - 01 - 2014 r. godz. 8.00 - 9.30 Centrum Dydaktyczne aula B
 • Neurochirurgia30 - 01 - 2014 r. godz. 10.30 - 12.00 Centrum Dydaktyczne aula B

II rok (d. zaoczne)

 • Reumatologia - Egzamin ustny
 • Neurologia - 29 - 01 - 2014 r. godz. 8.00 - 9.30 Centrum Dydaktyczne aula B
 • Neurochirurgia30 - 01 - 2014 r. godz. 10.30 - 12.00 Centrum Dydaktyczne aula B