Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego
Małgorzata Ordyniak 18.09.2014

Osoby zakwalifikowane na I rok studiów w roku ak. 2014/2015 prosimy o zapoznanie się z załączoną poniżej informacją.

Fakultety pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Prof. dr hab. n. med. Marka Kulusa
Monika Leszczyńska 05.09.2014

Prosimy o zapoznanie się na stronie www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php z informacjami dotyczącymi przedmiotowych fakultetów  

 

Opłaty za drugi lub kolejny kierunek studiów
Małgorzata Ordyniak 28.07.2014

Prosimy o zapoznanie się z poniższym oświadczeniem Pana Prof. dr hab. med. Marka Kulusa - Prorektora ds. Dydaktyczno - Wychowawczych w sprawie opłat z drugi lub kolejny kierunek studiów.

PRZENIESIENIA
adminwum 07.05.2014

Uwaga Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie

Prosimy o zapoznanie się z § 13. Regulamin studiów [ https://www.wum.edu.pl/files/uczelnia/uchwala_senatu_26-2013_zalacznik.pdf] dot. możliwości ubiegania się o przeniesienie z innej Uczelni oraz Załącznikiem 22 - Zarządzenia nr 97/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [ pobierz plik PDF ]
Wymagane dokumenty:
-Wniosek o przeniesienie - Załącznik nr 22;
-Wypis z indeksu;
-Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;
-Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia;
Osoby ubiegające się o przeniesienie z Uczelni zagranicznych proszone są o dokumenty przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W/w dokumenty należy adresować do Dziekana II Wydziału Lekarskiego - Prof. dr hab. n.med. Marka Kucha.
Termin składania podań ws. przeniesienia 18.08 - 29.08 br.

Absolwenci 2013/2014
Dziekanat kierunku lekarskiego II WL 22.04.2014
Studencki Nobel 2014
Małgorzata Ordyniak 13.03.2014

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem.