Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Informacja dla studentów VI roku
Joanna Kurek 19.05.2017

Szanowni Państwo,

Zameldowanie na obszarze powiatu warszawskiego, warszawsko–zachodniego oraz powiatu piaseczyńskiego, a nie powiatu pruszkowskiego obejmuje jednolity obszar przy uwzględnianiu przyznawania miejsc stażowych. Powiat pruszkowski jest odrębnym powiatem. Tym samym posiadane zameldowanie na obszarze powiatu pruszkowskiego, nie może być traktowane na równi z zameldowaniem na obszarze powiatu warszawskiego, warszawsko–zachodniego oraz powiatu piaseczyńskiego przy kierowaniu do szpitali obejmujących wskazany obszar tzw. „ szpitali warszawskich”.

 Szczegółowy „Wykaz powiatów województwa mazowieckiego, objętych obszarem działania OIL w Warszawie oraz odpowiadających im podmiotów uprawnionych do zatrudniania lekarza stażysty” będący załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 15/R-VII/17 ORL w Warszawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, znajduje się na stronie OIL w Warszawie http://izba-lekarska.pl/wp-content/uploads/2017/04/Wykaz-powiat%C3%B3w-woj.-maz.-do-uchwa%C5%82y-nr-15-R-VII-17.pdf

Zespołu ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu oraz Stażu Podyplomowego

tel. 22 54 28 314

fax.22 54 28 315

e`mail: sylwia.jaworska@oilwaw.org.pl

Zaproszenie
Joanna Kurek 07.04.2017

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych neurologią studentów na wykład PROFESORA ANDRZEJA FRIEDMANA "THE ROLE OF IRON IN PATHOGENESIS OF NEURODEGENERATIVE DISORDERS" Odbędzie się on w sali im. Gruzińskiego (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, wejście przez Zakład Biofizyki lub Zakład  Radiologii od ulicy Chałubińskiego lub Nowogrodzkiej)

12  KWIETNIA 2017r. O GODZINIE 14:30. Naszym gościem będzie Profesor Andrzej Friedman, kierownik Kliniki Neurologii WNoZ WUM, wybitny specjalista w dziedzinie chorób układu pozapiramidowego.

Wykład prowadzony będzie w języku angielskim.

DODATKOWA REKRUTACJA - STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2017/2018
Joanna Kurek 27.03.2017

DODATKOWA REKRUTACJA - STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2017/2018

W związku z podpisaniem nowych umów bilateralnych z uczelniami europejskimi oraz wolnymi miejscami do niektórych uczelni partnerskich ogłaszamy dodatkową rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2017/2018.

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 28 marca do 12 kwietnia 2017r.

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz w formacie RTF) na stypendium zagraniczne do Działu Współpracy z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619.

Przed złożeniem kwestionariusza (w 2 egzemplarzach - oryginał oraz kopia) należy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej na 1 stronie kwestionariusza (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu). Do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzenie udziału w kole naukowym oraz potwierdzenie znajomości jęz. obcego.

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na studia

ZAPRASZAMY!

Możliwość zakupu bluzy i koszulki polo WUM
Joanna Kurek 22.03.2017

Szanowni Państwo,

 Istnieje możliwość zakupu bluzy i koszulki polo WUM.                                                                                            Informacje:

 -strona internetowa: https://shop.bluzup.com/wum 

 -ceny, kolory i tabele rozmiarów dostępne na stronie

 -zamówienia można składać do 30 marca

 -okres oczekiwania na zamówienie około 45 dni

 -możliwość dostarczenia zamówienia kurierem (16zł) lub odbiór od samorządu

Zaproszenie na wykład Profesor Marii Barcikowskiej "Differential diagnosis of dementia"
agnieszka.mordzak 02.03.2017

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych neurologią na wykład Profesor Marii Barcikowskiej "Differential diagnosis of dementia". Odbędzie się on w sali im. Gluzińskiego (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, wejście przez Biofizyki lub Zakład  Radiologii od ulicy Chałubińskiego lub Nowogrodzkiej) 8. marca 2017r. o godzinie 14:30. Profesor Maria Barcikowska jest kierownikiem Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN IMDiK PAN i Kliniki Neurologii CSK MSWiA. Wykład prowadzony będzie w języku angielskim.