Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Przeniesienia
Monika Leszczyńska 26.07.2018

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 15 Regulaminu Studiów WUM wprowadzonego na mocy uchwały nr 31/2017 Senatu WUM

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o przeniesienie załącznik nr 34 Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS) lub wypis z indeksu wystawiony przez dziekanat uczelni macierzystej;

3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

4.  Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia (decyzja komisji rekrutacyjnej).

 

Warunkiem złożenia podania jest uzyskanie na uczelni macierzystej wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018

W związku z wypełnionymi limitami na latach wyższych, rozpatrywane będą tylko wnioski osób starających się o przeniesienie na II lub III rok studiów.

Wniosek należy kierować do Dziekana II Wydziału Lekarskiego Pana Prof. dr hab. n.med. Marka Kucha.

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy składać w Dziekanacie w pok. 612 lub przesłać pocztą w terminie od 30.07.do 17.08.2018 r. w godz. 10.00-14.00

Wnioski z niezaliczonym przedmiotem, wnioski niepełne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Medycyna katastrof - wpis
Elżbieta Rogaczyk 20.07.2018

Studium Medycyny Katastrof zwraca się z prośbą do Studentów, aby w celu uzyskania wpisu z Medycyny katastrof, zgłaszali się do sekretariatu w dniach 23-27.07. Uzyskanie wpisu w późniejszym terminie będzie w znacznym stopniu utrudnione z powodu nieobecności Pana dr Pawłowskiego.  

Nieczynny Dziekanat
Elżbieta Rogaczyk 26.06.2018

W dniu 27 czerwca od godziny 12:00 Dziekanat będzie nieczynny.

Informacje dot. ochrony danych osobowych
Joanna Kurek 04.06.2018

W związku z wejściem w życie w dn. 25,05.2018r. "Ustawy o ochronie danych osobowych", prosimy o zapoznanie się z informacjami w załączniku.

INFORMACJE DLA TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW ROKU 2018
Joanna Kurek 09.05.2018
Zaproszenie na wykład
agnieszka.mordzak 09.04.2018

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii WUM serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych neurologią studentów na wykład doktora Tadeusza Piotrowskiego dotyczący wykorzystania potencjałów przygotowawczych w diagnostyce zaburzeń ruchowych (zwłaszcza zaburzeń na podłożu psychogennym). Odbędzie się on w sali im. Gluzińskiego (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, wejście przez Zakład Biofizyki lub Zakład  Radiologii od ulicy Chałubińskiego lub Nowogrodzkiej) 11 kwietnia 2018r. o godzinie 15:00. Naszym gościem będzie Doktor Tadeusz Piotrowski, zajmujący się neurofizjologią w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykład prowadzony będzie w języku angielskim.