Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Spotkanie informacyjne poświęcone tegorocznym zasadom przyznawania mini-grantów studenckich
Elżbieta Rogaczyk 12.02.2018

Szanowni Studenci,

 

Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma zaszczyt zaprosić Was do wzięcia udziału w Spotkaniu informacyjnym poświęconemu tegorocznym zasadom przyznawania mini-grantów studenckich

 

Podczas spotkania omówimy ogólne informacje o mini-grantach oraz dokładne zasady nadsyłania wniosków do Studenckiego Towarzystwa Naukowego, a następnie ich złożenia do Działu Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odpowiemy także na wszystkie zadawane pytania.

 

Mini-granty studenckie otwierają drogę do realizacji Swoich planów badawczych, a następnie ich opublikowania. Na jedne badania można uzyskać do 10 000 zł.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące tegorocznej edycji przyznawania mini-grantów odbędzie się
22 lutego 2018 o godzinie 18:00 w Sali 1AH001 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (ul. Żwirki i Wigury 63A).

 

Więcej informacji o zasadach przyznawania mini-grantów na rok akademicki 2017/18  pod adresem: http://stn.wum.edu.pl/mini-granty-s

 

Zapraszamy także do obserwowania wydarzenia na Facebooku pod hasłem: Mini-granty studenckie 2018 – spotkanie informacyjne.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: minigranty@wum.edu.pl

 

 

Z poważaniem,

Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM

Ogólnouczelniane badanie dotyczące nauczania kompetencji komunikacyjnych na WUM
Elżbieta Rogaczyk 10.01.2018

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Pani Rektor prof. Barbary Górnickiej bardzo proszę o odpowiedź na pytania zawarte w elektronicznym formularzu pod linkiem:

https://goo.gl/forms/xyZC32u0ZQt7e2Na2

 

Pytania są skierowane do wszystkich osób studiujących na ostatnich latach studiów (III rok w przypadku studiów licencjackich) i V i VI na kierunkach lekarskich i farmaceutycznym. Pytania dotyczą Państwa doświadczenia i opinii na temat nauczania kompetencji komunikacyjnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Podejmujemy działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia, dostosowanie tematyki do potrzeb studentów, wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania. Państwa opinia jest bardzo istotna, pozwoli bowiem uwzględnić Państwa doświadczenia i potrzeby w podejmowanych na WUM działaniach.

Bardzo prosimy o szybką odpowiedź, najlepiej do 17 stycznia. Odpowiedź jest anonimowa. Zależy nam na opinii jak największej liczby studentów WUM, co umożliwi nam wprowadzanie realnych zmian w programach kształcenia.

Wszelkie pytania dotyczące ankiety bądź kwestie związane z nauczaniem komunikacji na WUM proszę kierować do mnie na adres – antonina.doroszewska@wum.edu.pl

Zapraszamy Studentów!
Joanna Kurek 06.12.2017

Zapraszamy studentów ostatnich lat studiów medycznych, w tym również realizowanych w języku angielskim do zapisów w ramach rozpoczynającej się rekrutacji do programu rozwojowego:

Skuteczność w pracy lekarza - rozwój kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych/Medical treatment effectiveness - communication and interpersonal skills development.

Program rozpocznie się od diagnozy poziomu kompetencji każdego uczestnika cyklu szkoleń metodą Assessement Center, która wykorzystuje sytuacje symulacyjne. Dzięki różnorodności zadań uczestnik ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w bezpiecznym środowisku. Każdy uczestnik otrzyma informację zwrotną rozwojową, w tym indywidualny raport.                                                                                                                                                           Na zakończenie cyklu szkoleń uczestnicy będą mieć możliwość sprawdzenia stopnia przyrostu  rozwijanych umiejętności.                                                                                                                                                               Zajęcia prowadzone będą w interaktywnej formule warsztatowej w małych grupach.

Uczestnicy będą mieli możliwość:

•             nawiązania współpracy z potencjalnymi pracodawcami w ramach wizyt studyjnych

•             poznania doświadczeń lekarzy – specjalistów w swoich dziedzinach w trakcie minikonferencji

•             poszerzenia samoświadomości mocnych stron oraz obszarów do rozwoju

•             udziału w certyfikowanych warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji:

komunikacji z pacjentem i jego rodziną, umiejętnośći prowadzenia wywiadu medycznego z punktu widzenia psychologii wpływu społecznego, współpracy w zespole terapeutycznym, umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Zgłoszenia i wyrażenie zainteresowania prosimy przesyłać na adres email:

katarzyna.podkanska@wum.edu.pl

Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej.

Tel.: 22 5720568

Można wysyłać wraz z ulotką, którą przesyłam w załączniku.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Podkańska

Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Żwirki i Wigury 63, Warszawa tel. 22 57 20 568

 

Drogi Studencie!
Joanna Kurek 02.11.2017

 

Drogi Studencie!
Zgłoś się do programu Badamy Geny i sprawdź, jakie masz ryzyko zachorowania na raka prostaty, piersi, jajnika i innych nowotworów dziedzicznych! Wynik badania może uratować Twoje życie i zdrowie! Dzięki decyzji Rektora prof. Mirosława Wielgosia pierwszych 1300 Studentów WUM może otrzymać zniżkę w wysokości 150zł.

Oszacowania ryzyka dokonuje się w oparciu o Twoje dane kliniczne, historię zachorowań w Twojej rodzinie oraz Twoje geny (sekwencjonowanie genomowe 70 genów, przeszło 100 tys. potencjalnie chorobotwórczych zmian). Do wykonania badania wystarczą tylko 4 ml krwi! Unikatowa metoda pozwoliła obniżyć koszt testu z 8000zł do 399zł (dla studentów po zniżce 249zł).

https://www.facebook.com/badamygeny/

Jak otrzymać zniżkę ?

KROK 1 – zarejestruj się na stronie www.badamygeny.pl, wypełnij formularze medyczne

KROK 2 – umów się na pobranie krwi (lokalizacja: WUM Zakład Medycyny Genomowej)  (zakładka https://badamygeny.pl/#!/laboratoria)

KROK 3 – podpisz zgodę na badanie (zakładka https://badamygeny.pl/#!/formularz-zgody-na-badanie)

KROK 4 – ze zgodą w ręce zgłoś się na pobranie krwi (gdy pokażesz legitymację studencką WUM, otrzymasz kupon rabatowy)

KROK 5 – z kuponem rabatowym, dokonaj płatności przelewem za badanie (zakładka https://badamygeny.pl/#!/wsparcie)

KROK 6 – czekaj na wynik; jeśli badanie oceni, że Twoje ryzyko zachorowania na raka jest wysokie, zaprosimy Ciebie na bezpłatną konsultację z genetykiem klinicznym, który omówi z Tobą strategię działań profilaktycznych

Fakultety pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej
Elżbieta Rogaczyk 21.09.2017

Zapraszamy na fakultety pod patronatem

Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej

w roku akademickim 2017/2018

 

 

·         Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent

·         Język migowy I stopnia

·         Język migowy II stopnia

·         Kultura zachowań – savoir vivre

·         Jeszcze więcej

·         Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

·         Asertywność i pewność siebie w zawodzie

·         Budowanie relacji i komunikacji z pacjentem

·         Higiena psychiczna zawodu lekarza

·         Współpraca w zespole medycznym

·         Komunikowanie w medycynie (tylko dla doktorantów)

 

 

 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

Przeniesienia
Monika Leszczyńska 13.07.2017

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 15 Regulaminu Studiów WUM wprowadzonego na mocy uchwały nr 31/2017 Senatu WUM

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o przeniesienie załącznik nr 34 Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS) lub wypis z indeksu wystawiony przez dziekanat uczelni macierzystej;

3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

4.  Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia (decyzja komisji rekrutacyjnej).

 

Warunkiem złożenia podania jest uzyskanie na uczelni macierzystej wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów obowiązujących w roku akademickiego 2016/2017

W związku z wypełnionymi limitami na latach wyższych, rozpatrywane będą tylko wnioski osób starających się o przeniesienie na II lub III rok studiów.

Wniosek należy kierować do Dziekana II Wydziału Lekarskiego Pana Prof. dr hab. n.med. Marka Kucha.

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy składać w Dziekanacie w pok. 612 lub przesłać pocztą w terminie od 17.07.do 28.07.2017 r. w godz. 10.00-14.00

Wnioski niepełne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.