Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Drogi Studencie!
Joanna Kurek 02.11.2017

 

Drogi Studencie!
Zgłoś się do programu Badamy Geny i sprawdź, jakie masz ryzyko zachorowania na raka prostaty, piersi, jajnika i innych nowotworów dziedzicznych! Wynik badania może uratować Twoje życie i zdrowie! Dzięki decyzji Rektora prof. Mirosława Wielgosia pierwszych 1300 Studentów WUM może otrzymać zniżkę w wysokości 150zł.

Oszacowania ryzyka dokonuje się w oparciu o Twoje dane kliniczne, historię zachorowań w Twojej rodzinie oraz Twoje geny (sekwencjonowanie genomowe 70 genów, przeszło 100 tys. potencjalnie chorobotwórczych zmian). Do wykonania badania wystarczą tylko 4 ml krwi! Unikatowa metoda pozwoliła obniżyć koszt testu z 8000zł do 399zł (dla studentów po zniżce 249zł).

https://www.facebook.com/badamygeny/

Jak otrzymać zniżkę ?

KROK 1 – zarejestruj się na stronie www.badamygeny.pl, wypełnij formularze medyczne

KROK 2 – umów się na pobranie krwi (lokalizacja: WUM Zakład Medycyny Genomowej)  (zakładka https://badamygeny.pl/#!/laboratoria)

KROK 3 – podpisz zgodę na badanie (zakładka https://badamygeny.pl/#!/formularz-zgody-na-badanie)

KROK 4 – ze zgodą w ręce zgłoś się na pobranie krwi (gdy pokażesz legitymację studencką WUM, otrzymasz kupon rabatowy)

KROK 5 – z kuponem rabatowym, dokonaj płatności przelewem za badanie (zakładka https://badamygeny.pl/#!/wsparcie)

KROK 6 – czekaj na wynik; jeśli badanie oceni, że Twoje ryzyko zachorowania na raka jest wysokie, zaprosimy Ciebie na bezpłatną konsultację z genetykiem klinicznym, który omówi z Tobą strategię działań profilaktycznych

Zaproszenie na wykład Profesor Iwony Kurkowskiej
agnieszka.mordzak 30.10.2017

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych neurologią studentów na wykład Profesor Iwony Kurkowskiej "Autoimmune encephalitis" Odbędzie się on w sali im. Gluzińskiego (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, wejście przez Zakład Biofizyki lub Zakład  Radiologii od ulicy Chałubińskiego lub Nowogrodzkiej) 8 listopada 2017r. o godzinie 14:30. Naszym gościem będzie Profesor Iwona Kurkowska, adiunkt  II Kliniki Neurologii IPiN, wybitna specjalistka w dziedzinie neuroimmunologii. Wykład prowadzony będzie w języku angielskim.

Promocja obchodów 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie
Elżbieta Rogaczyk 27.10.2017

Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych naszej wybitnej rodaczce - Marii

Skłodowskiej-Curie, której 150-lecie urodzin świętujemy w tym roku

wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską.

Szczególnie serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w module „Medicina”

organizowanym przez naszą Uczelnię, który odbędzie się 6 listopada w

Centrum Dydaktycznym WUM. Przy okazji będzie można obejrzeć wystawę pt.

„Piękniejsza strona Medicina - Scientia – Cultura w miniaturze

portretowej" autorstwa Jacka Bojakowskiego (adiunkta w Katedrze i

Klinice Neurologii WUM) oraz wystawę "Historia dawnego Instytutu

Radowego w Warszawie" (obecnie Klinika Onkologii Centrum Onkologii przy

ul. Wawelskiej).

Wszystkie wydarzenia związane z obchodami urodzin naszej wybitnej

noblistki dostępne pod adresem: http://msc2017.pl/index.php?id=5

Ogłoszenie godzin rektorskich w dniach 31 października 2017 oraz 2 listopada 2017
Elżbieta Rogaczyk 27.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 114/2017 REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich w dniach 31 października 2017 r. oraz 2 listopada 2017 r.

Na podstawie § 54 ust. 1 i 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

§1.

W związku z dniem Wszystkich Świętych, wypadającym w dniu 1 listopada 2017 r., ogłasza się w następujących terminach godziny rektorskie:

1) w dniu 31 października 2017 r. od godziny 14.00 dla studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2) w dniu 2 listopada 2017 r. do godziny 10.00 dla studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Immatrykulacja
Elżbieta Rogaczyk 09.10.2017

W związku z uroczystą immatrykulacją studentów I roku studiów kierunku lekarskiego i fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego ustanowiono w dniu 11.10.2017 r. od godz. 11.00 do 15.00 godziny dziekańskie dla studentów I roku studiów:

- kierunku lekarskiego (studia w j. polskim oraz studia w j. angielskim)

- kierunku fizjoterapia (jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia).

Prosimy studentów o przybycie do Auli 20 minut wcześniej

Zasady odbywania ćwiczeń z Otolaryngologii dla IV roku I i II Wydziału Lekarskiego.
Joanna Kurek 29.09.2017

Zasady odbywania  ćwiczeń z Otolaryngologii

dla IV roku I i II Wydziału Lekarskiego

 

 

1.      Ćwiczenia z otolaryngologii odbywają się w godzinach 8.00 – 13.00

2.      Ćwiczenia w pierwszym dniu zajęć rozpoczynają się o godz. 8.00 w sali 31 w bloku D na parterze (sprawy organizacyjne i podział na podgrupy).

3.      Seminaria prowadzone są w godzinach 8.00 – 10.00 w Sali 31 w bloku D.

4.      Studenci zgłaszający się na ćwiczenia z laryngologii muszą opanować podstawowe wiadomości z anatomii głowy i szyi. W pierwszym dniu ćwiczeń nauczana jest metodyka badania otolaryngologicznego; z tego powodu nieobecność w tym dniu uniemożliwia odrobienie bloku.

5.      Jednorazowa nieobecność na ćwiczeniach obliguje studenta do jej odrobienia w ramach dyżuru. Większa liczba nieobecności powoduje niezaliczenie ćwiczeń.

6.      Ze względu na znaczną liczebność poszczególnych grup studenckich i obciążenia dydaktyczne Kliniki, związane z prowadzeniem ćwiczeń w ramach innych wydziałów WUM – nie ma możliwości zmian terminu odbywania ćwiczeń. W wyjątkowych, sporadycznych przypadkach zdarzeń losowych – proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za dydaktykę.

7.      Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności w trakcie całego bloku ćwiczeniowego i zaliczenia potwierdzonego wpisem do karty zaliczeń.

8.      Studenci IV roku kończą blok ćwiczeniowy we wtorek w drugim tygodniu zajęć; w tym dniu uzyskują zaliczenie w karcie zaliczeniowej. Następne trzy dni ćwiczeń są prowadzone w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w nowym Szpitalu pediatrycznym w Kampusie Banacha.

9.      Egzamin testowy z otolaryngologii odbywać się będzie w sesji letniej.

10.  W Klinice Otolaryngologii istnieje możliwość wypożyczenia podręcznika „Wykłady z otolaryngologii” pod red. Prof. Kazimierza Niemczyka. Fakt wypożyczenia i zwrotu podręcznika jest odnotowywany na karcie zaliczeniowej; student, który nie zwróci podręcznika przed kolokwium nie będzie dopuszczony do jego zdawania.  Student dba o podręcznik!

11.  Po zaliczeniu (tj. ostatni dzień ćwiczeń) student proszony jest o złożenie w sekretariacie karty zaliczeniowej, oraz wypełnionej anonimowo ankiety.

12.  Przy Klinice Otolaryngologii działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr n.med. Anna Rzepakowska.

13.  We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia przeddyplomowego można zgłaszać się do dr n.med. Piotra Chęcińskiego (studenci I Wydziału Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego), dr n.med. Jagny Nyckowskiej (studenci II Wydziału Lekarskiego), dr hab. med. Magdaleny Lachowskiej (studenci Audiofonologii) i dr n.med. Eweliny Sielskiej – Badurek (studenci Logopedii).

 

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii