Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Warunkowy wpis na rok akademicki 2016/2017
Jakub Czubrychowski 23.09.2016

Uprzejmie informujemy, że osoby które nie uzyskały zaliczenia z danego przedmiotu w roku akademickim 2015/2016, proszone są o złożenie wniosku o warunkowe podjęcie studiów w następnym roku zaadresowane do odpowiedniego Prodziekana do dnia 30 września br. Wniosek ten jest podstawą do przepisania na następny rok.

Studenci zakwalifikowani na I rok 2016/2017
Jakub Czubrychowski 22.09.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września br. w trakcie Dnia Adaptacyjnego, który rozpoczyna się o godz.9:30 w Centrum Dydaktycznym WUM przy ul. Ks. Trojdena 2a będą rozdawane legitymacje studenckie. Prosimy o posiadanie ze sobą dowodu wpłaty za legitymację i indeks w wysokości 21zł na konto uczelniane o numerze  62 1240 6960 6323 2000 0000 0000. W tytule przelewu powinny znajdować się: Imię, nazwisko, numer albumu oraz nazwa kierunku. Dowód wpłaty jest podstawą do wydania legitymacji.

Kandydaci przyjęci na I rok kierunku lekarskiego 2016/2017
Jakub Czubrychowski 04.08.2016

Informujemy, iż kandydaci I roku na studia kierunku lekarskiego na rok akademicki 2016/2017 zobowiązani są do podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych na Warszawskim Uniwersyteci Medycznym w terminie od 08.08.2016 do 19.08.2016 w godzinach 10:00-14:00 w pokoju 612.