Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Promocja obchodów 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie
Elżbieta Rogaczyk 27.10.2017

Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych naszej wybitnej rodaczce - Marii

Skłodowskiej-Curie, której 150-lecie urodzin świętujemy w tym roku

wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską.

Szczególnie serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w module „Medicina”

organizowanym przez naszą Uczelnię, który odbędzie się 6 listopada w

Centrum Dydaktycznym WUM. Przy okazji będzie można obejrzeć wystawę pt.

„Piękniejsza strona Medicina - Scientia – Cultura w miniaturze

portretowej" autorstwa Jacka Bojakowskiego (adiunkta w Katedrze i

Klinice Neurologii WUM) oraz wystawę "Historia dawnego Instytutu

Radowego w Warszawie" (obecnie Klinika Onkologii Centrum Onkologii przy

ul. Wawelskiej).

Wszystkie wydarzenia związane z obchodami urodzin naszej wybitnej

noblistki dostępne pod adresem: http://msc2017.pl/index.php?id=5

Ogłoszenie godzin rektorskich w dniach 31 października 2017 oraz 2 listopada 2017
Elżbieta Rogaczyk 27.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 114/2017 REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich w dniach 31 października 2017 r. oraz 2 listopada 2017 r.

Na podstawie § 54 ust. 1 i 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

§1.

W związku z dniem Wszystkich Świętych, wypadającym w dniu 1 listopada 2017 r., ogłasza się w następujących terminach godziny rektorskie:

1) w dniu 31 października 2017 r. od godziny 14.00 dla studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2) w dniu 2 listopada 2017 r. do godziny 10.00 dla studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Immatrykulacja
Elżbieta Rogaczyk 09.10.2017

W związku z uroczystą immatrykulacją studentów I roku studiów kierunku lekarskiego i fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego ustanowiono w dniu 11.10.2017 r. od godz. 11.00 do 15.00 godziny dziekańskie dla studentów I roku studiów:

- kierunku lekarskiego (studia w j. polskim oraz studia w j. angielskim)

- kierunku fizjoterapia (jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia).

Prosimy studentów o przybycie do Auli 20 minut wcześniej

Zasady odbywania ćwiczeń z Otolaryngologii dla IV roku I i II Wydziału Lekarskiego.
Joanna Kurek 29.09.2017

Zasady odbywania  ćwiczeń z Otolaryngologii

dla IV roku I i II Wydziału Lekarskiego

 

 

1.      Ćwiczenia z otolaryngologii odbywają się w godzinach 8.00 – 13.00

2.      Ćwiczenia w pierwszym dniu zajęć rozpoczynają się o godz. 8.00 w sali 31 w bloku D na parterze (sprawy organizacyjne i podział na podgrupy).

3.      Seminaria prowadzone są w godzinach 8.00 – 10.00 w Sali 31 w bloku D.

4.      Studenci zgłaszający się na ćwiczenia z laryngologii muszą opanować podstawowe wiadomości z anatomii głowy i szyi. W pierwszym dniu ćwiczeń nauczana jest metodyka badania otolaryngologicznego; z tego powodu nieobecność w tym dniu uniemożliwia odrobienie bloku.

5.      Jednorazowa nieobecność na ćwiczeniach obliguje studenta do jej odrobienia w ramach dyżuru. Większa liczba nieobecności powoduje niezaliczenie ćwiczeń.

6.      Ze względu na znaczną liczebność poszczególnych grup studenckich i obciążenia dydaktyczne Kliniki, związane z prowadzeniem ćwiczeń w ramach innych wydziałów WUM – nie ma możliwości zmian terminu odbywania ćwiczeń. W wyjątkowych, sporadycznych przypadkach zdarzeń losowych – proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za dydaktykę.

7.      Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności w trakcie całego bloku ćwiczeniowego i zaliczenia potwierdzonego wpisem do karty zaliczeń.

8.      Studenci IV roku kończą blok ćwiczeniowy we wtorek w drugim tygodniu zajęć; w tym dniu uzyskują zaliczenie w karcie zaliczeniowej. Następne trzy dni ćwiczeń są prowadzone w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w nowym Szpitalu pediatrycznym w Kampusie Banacha.

9.      Egzamin testowy z otolaryngologii odbywać się będzie w sesji letniej.

10.  W Klinice Otolaryngologii istnieje możliwość wypożyczenia podręcznika „Wykłady z otolaryngologii” pod red. Prof. Kazimierza Niemczyka. Fakt wypożyczenia i zwrotu podręcznika jest odnotowywany na karcie zaliczeniowej; student, który nie zwróci podręcznika przed kolokwium nie będzie dopuszczony do jego zdawania.  Student dba o podręcznik!

11.  Po zaliczeniu (tj. ostatni dzień ćwiczeń) student proszony jest o złożenie w sekretariacie karty zaliczeniowej, oraz wypełnionej anonimowo ankiety.

12.  Przy Klinice Otolaryngologii działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr n.med. Anna Rzepakowska.

13.  We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia przeddyplomowego można zgłaszać się do dr n.med. Piotra Chęcińskiego (studenci I Wydziału Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego), dr n.med. Jagny Nyckowskiej (studenci II Wydziału Lekarskiego), dr hab. med. Magdaleny Lachowskiej (studenci Audiofonologii) i dr n.med. Eweliny Sielskiej – Badurek (studenci Logopedii).

 

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii

 

 

 

 

 

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego
Elżbieta Rogaczyk 29.09.2017

Uwaga! przed zalogowaniem do Systemu, należy zapoznać się z Ogólnymi Zasadami Rejestracji na Zajęcia z Wychowania Fizycznego !!!

Rejestracja i zapisy na zajęcie odbędą się 06 października (piątek) o godzinie 16:00.

Przypominamy, iż  rejestracja na zajęcia wymaga nowego loginu i hasła, stare są automatycznie anulowane.

Zajęcia rozpoczynają się 09 października 2017 roku.

W razie jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z sekretariatem

Studium WFiS - 022 5720 528, 529 lub studiumwfis@wum.edu.pl

Plan zajęć z wychowania fizycznego na stronie http://swfis.wum.edu.pl w zakładce plan zajęć.

Zapisy na zajęcia fakultatywne
agnieszka.mordzak 28.09.2017

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne na semestr zimowy 2017/2018 rozpoczynają się dla studentów w systemie elektronicznym w dniu 29 września o godz. 16.00 i potrwają do dnia 4 października.

Logowanie poprzez stronę www.fakultety.wum.edu.pl