Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

FAKULTETY
Monika Leszczyńska 23.01.2019

Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych od Dziekanatu (awaria systemu), zapisy na fakultety przez stronę Wirtualny Dziekanat będą uruchomione w dniu 30.01.2019 roku (środa) o godzinie 21.00.


Logowanie do sytemu - wybór fakultetu
Monika Leszczyńska 22.01.2019

Szanowni Państwo

Informujemy, że sposób logowania  się do systemu Wirtualna Uczelnia, to :

LOGIN - "nrAlbumu"

HASŁO – „nr pesel”

UWAGA

Powyższe hasło jest hasłem startowym – należy je zmienić po zalogowaniu, natomiast jeżeli student już wcześniej logował się na WU i ma swoje ustalone hasło to używa tego hasła a nie nr PESEL.

Fakultety organizowane przez Uniwersytet Warszawski
Monika Leszczyńska 17.01.2019

Zapraszamy na fakultety organizowane przez Uniwersytet Warszawski dla studentów WUM.

Rejestracja rozpocznie sie 23.01.2019 r. o godz. 9.00, a zakończy 05.02.2019r. o godz. 16.00

Adres strony do rejestracji:  https://wd.wum.edu.pl/wu/start?&locale=pl

Szczegóły na stronie  http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

„Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna”
Joanna Pilarska 21.12.2018

Głosujemy na projekt "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna" !!!!!!!!

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni do głosowania na inicjatywę Fundacji "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna", złożoną w konkursie na najlepszą prospołeczną inicjatywę w programie PZU Pomoc to Moc.

Celem projektu Fundacji jest poprawa psychospołecznego funkcjonowania studentów w środowisku rodzinnym i akademickim oraz zapobieganie problemom psychopatologicznym.

Projekt obejmuje działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego i prewencji problemów psychologicznych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), zawierające: kampanię w mediach społecznościowych i na terenie kampusu, poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną, coachingu oraz konsultacje seksuologiczne i psychiatryczne.

Dane z wielu krajów wskazują na wysoki poziom problemów psychologicznych wśród studentów. Najczęstsze to wysoki poziom stresu i lęku, depresja, występowanie myśli samobójczych, zaburzenia seksualne oraz zaburzenia osobowości. Na WUM ponad 25% studentów często lub prawie cały czas czuje się samotnie. Wskazuje to na wysokie zapotrzebowanie na wsparcie w optymalnym zmaganiu się ze studiowaniem.

Głosujcie na stronie: https://pomoctomoc.pzu.pl/node/704

Wystarczy kliknąć na serduszko przy projekcie!

Głosowanie będzie trwało tylko miesiąc, dlatego warto zjednoczyć siły!

Informację w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów.
Joanna Kurek 18.09.2018
Fakultety organizowane pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia
Monika Leszczyńska 30.08.2018

Zapraszamy na fakultety organizowane pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej w roku akademickim 2018/2019

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne są na stronie:

http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php