Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Egzamin komisyjny z Anatomii
Elżbieta Rogaczyk 14.09.2017

Egzamin komisyjny z Anatomii odbędzie się 28 września o godz. 9.00, Rektorat VI piętro, pokój 608.

Zaliczenie komisyjne !
Joanna Kurek 25.08.2017

Uprzejmie informujemy, że 30 sierpnia o godz. 12:00 w budynku Rektoratu odbędzie sie zaliczenie komisyjne z przedmiotu Farmakologia z Toksykologią

Zaliczenie komisyjne - Farmakologia i toksykologia
Elżbieta Rogaczyk 09.08.2017

Zaliczenie komisyjne z Farmakologii i toksykologii dla III roku odbedzie się 30.08. (środa) o godz. 12:00, prosimy o zgłoszenie się wcześniej do pokoju nr 612.

Ważna informacja dla studentów!
Joanna Kurek 24.07.2017

Dział Finansowy WUM uprzejmie przypomina, że z dniem 10.08.2017 r kończy się okres obowiązywania umowy z bankiem Pekao S.A, w związku z powyższym wszyscy studenci będą posiadali  nowyche numery rachunków bankowych działających w banku Millennium S.A, który  to obecnie obsługuje Uczelnię.

Przeniesienia
Monika Leszczyńska 12.07.2017

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 15 Regulaminu Studiów WUM wprowadzonego na mocy uchwały nr 31/2017 Senatu WUM

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o przeniesienie załącznik nr 34 Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS) lub wypis z indeksu wystawiony przez dziekanat uczelni macierzystej;

3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

4.  Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia (decyzja komisji rekrutacyjnej).

 

Warunkiem złożenia podania jest uzyskanie na uczelni macierzystej wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów obowiązujących w roku akademickiego 2016/2017

W związku z wypełnionymi limitami na latach wyższych, rozpatrywane będą tylko wnioski osób starających się o przeniesienie na II lub III rok studiów.

Wniosek należy kierować do Dziekana II Wydziału Lekarskiego Pana Prof. dr hab. n.med. Marka Kucha.

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy składać w Dziekanacie w pok. 612 lub przesłać pocztą w terminie od 17.07.do 28.07.2017 r. w godz. 10.00-14.00

Wnioski niepełne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Zaliczenie poprawkowe z Łaciny.
Joanna Kurek 12.07.2017

Zaliczenie poprawkowe z Łaciny dla I roku II Wydziału Lekarskiego odbędzie się 1 sierpnia, godz. 10:00 w Sali 119 w Centrum Dydaktycznym.