Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Ambasador Biura Karier WUM
Elżbieta Rogaczyk 05.12.2018

Poszukujemy studentów, którzy chcieliby stać się Ambasadorami Biura Karier WUM i promować nasze usługi na uczelni w roku akademickim 2018/2019. Planujemy pozyskanie 1-2 Ambasadorów na wydział. Gorąco prosimy o przekazanie studentom informacji.

Zadania Ambasadora:

- zapoznanie się ze szczegółami usług Biura Karier WUM (doradztwo, spotkania z pracodawcami, targi pracy, oferty pracy, praktyk i staży)

- śledzenie aktualnych wydarzeń Biura Karier i aktywne ich promowanie z uwzględnieniem dopasowania do kierunku studiów (media społecznościowe, kontakty bezpośrednie itd.)

- informowanie zespołu Biura Karier o potrzebach studentów wybranego kierunku w zakresie kontaktów z pracodawcami, potrzeb szkoleniowych, jak i preferencjach dotyczących terminów organizacji wydarzeń

- udział w spotkaniach organizacyjnych dla Ambasadorów (1-2 spotkania w roku)

Oferujemy:

- indywidualne i profesjonalne doradztwo w karierze

- pierwszeństwo w zapisie na wydarzenia i konsultacje z ekspertami z rynku pracy

- spersonalizowane podziękowanie od Biura Karier WUM w formie zaświadczenia

 

Ambasadorzy to osoby, z którymi zwykle nawiązujemy bliższą znajomość. Widząc profesjonalne podejście osoby będziemy mogli polecać Państwa pracodawcom.

 

Pytania i zgłoszenia należy kierować do Biura Karier osobiście, e-mailowo: biurokarier@wum.edu.pl lub telefonicznie (22) 57 20 909. Osoby zainteresowane prosimy o opisanie w kilku zdaniach swojej motywacji do pełnienia funkcji Ambasadora Biura Karier WUM.

 

Na zgłoszenia czekamy do 7 grudnia (piątek). Zapraszamy do owocnej współpracy! :)

Zespół Biura Karier WUM


Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa

Centrum Dydaktyczne, pok. 214/215

tel.: (22) 57 20 909

Spotkanie ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego - 5.12.2018
Joanna Pilarska 22.11.2018

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie  dotyczące programu nauczania na kierunku lekarskim ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego. 

28.11.2018 - DZIEKANAT NIECZYNNY
Joanna Pilarska 20.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w związku z Uroczystym Dyplomatorium w dniu 28.11.2018 (środa) Dziekanat II Wydziału Lekarskiego będzie NIECZYNNY

Stypendia dla studentów medycyny. Polisa o zasięgu krajowym i zagranicznym
Elżbieta Rogaczyk 18.10.2018

INFORMACJA PRASOWA Jaka polisa dla studenta medycyny? Nowa oferta od INTER dla zawodów medycznych.

Wraz z początkiem roku akademickiego INTER uruchamia nowe ubezpieczenie dedykowane studentom kierunków medycznych. Pakiet INTER Student obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu zawodowym i prywatnym, refundację badań w kierunku zakażenia wirusami HIV/WZW oraz ubezpieczenie NNW. Ochrona działa na całym świecie. Produkt można kupić przez internet oraz dopasować okres ochrony do własnych potrzeb.

Studenci studiów medycznych każdego roku odbywają praktyki studenckie, uczestniczą w zajęciach praktycznych na uczelniach. Niektórzy wyjeżdżają na staże zagraniczne celem zdobycia doświadczenia zawodowego. Zajęcia, w czasie których studenci wykonują czynności medyczne i mają kontakt z pacjentem, wymagają odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj wymagane jest posiadanie aktualnej polisy NNW oraz ubezpieczenia OC zawodowego.

 – Student medycyny nie ma prawnego obowiązku posiadania ubezpieczenia, ale w wielu przypadkach może się spotkać z sytuacją, że bez polisy nie będzie mógł rozpocząć zajęć praktycznych czy odbyć wymaganych praktyk w placówkach medycznych. Zwłaszcza właśnie okres praktyk jest często czasem, w którym ubezpieczenie jest niezbędne, dlatego oferujemy studentom możliwość dostosowania polisy do ich indywidualnych preferencji i potrzeb. Od 1 października mają oni możliwość zakupu polisy INTER Student na czas jaki potrzebują. Stworzyliśmy prosty i intuicyjny formularz online, który umożliwia szybki zakup odpowiedniej polisy. Student może się zabezpieczyć na miesiąc, właśnie na czas odbycia praktyk, czy na dłużej np. na okres odbywania zagranicznego stażu stypendialnego. Można też wykupić ubezpieczenie od razu na cały rok akademicki. Za pomocą graficznego ,,suwaka” ustawiamy interesujący nas okres i w kilka minut kupujemy potrzebną polisę – mówi  Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER.   

 

W skład pakietu INTER Student wchodzi ochrona HIV/WZW, ubezpieczenie NNW oraz dobrowolne ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW pokryje koszty badań na obecność wirusów, koszty leków antyretrowirusowych HIV, a także wypłaci odszkodowanie w przypadku zakażenia. W ramach ubezpieczenia NNW otrzymujemy ochronę na wypadek nieszczęśliwego wypadku na całym świecie zarówno w życiu prywatnym jak i w trakcie nauki zawodu. Ubezpieczenie OC zawodowe chroni przed odpowiedzialnością finansową na wypadek szkody wyrządzonej przez studenta osobom trzecim w trakcie krajowych i zagranicznych praktyk, w czasie nauki w siedzibie szkoły, podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, a nawet w trakcie amatorskiego uprawiania sportu czy w czasie jazdy na rowerze. Ubezpieczenie to zabezpiecza też studenta na wypadek wyrządzenia szkody w mieniu uczelni, domu studenckiego lub lokalu, który wynajmujemy, jak również w mieniu podmiotu, w którym odbywa  praktyki. Sumy gwarancyjne to  25 000 euro na jedno zdarzenie i 25 000 euro na wszystkie zdarzenia. Składka zależy od długości okresu ubezpieczenia.

 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to najważniejsza ochrona lekarza w jego zawodzie” – dodaje Andrzej Twardowski. „Wierzymy, że już na etapie studiów posiadanie takiego ubezpieczenia powinno być czymś absolutnie naturalnym. Wariant ubezpieczenia OC, który proponujemy w ramach pakietu INTER Student, to wersja minimalna, dostosowana do ograniczonej odpowiedzialności jaką student ponosi za czynności medyczne wykonywane podczas praktyk. Skupiamy się za to na globalnym zasięgu ubezpieczenia znając specyfikę i potrzeby studentów kierunków medycznych. Jako ubezpieczyciel od lat specjalizujący się w branży medycznej zachęcamy wszystkich do szerszego spojrzenia na ryzyko ubezpieczeniowe, przez pryzmat własnego bezpieczeństwa i komfortu pracy, co w przyszłości przełoży się na jakość świadczonych usług i osobistą satysfakcję”.

 Pakiet INTER Student można kupić na stronie student.interpolska.pl

 

Zaproszenie
Elżbieta Rogaczyk 12.10.2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić studentów ostatniego roku medycyny do udziału w Warszawskim Seminarium Interdyscyplinarne Oblicza Stwardnienia Rozsianego, poruszające problemy ogólnomedyczne u pacjentów z SM.  Wydarzenie będzie miało miejsce 20.10.2018r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy pl. Bankowym 1. Konferencja jest dedykowana neurologom, psychiatrom, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzom innych specjalności zainteresowanych tematyką oraz studentom. Szczegóły dotyczące wydarzenia wraz z programem przesyłam w załączonych plikach.

Udział w Debatach jest bezpłatny.

Zapraszam również na stronę www.debaty-zdrowie.pl/sm/, gdzie można dokonać bezpłatnej rejestracji.

Dni Rektorskie
Elżbieta Rogaczyk 10.10.2018

Poniżej zamieszczono Zarządzenie nr 113/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia w dniach 2 listopada 2018 r. oraz 24 grudnia 2018 r. dni rektorskich.