Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Studenci I roku 2016/2017
Jakub Czubrychowski 06.09.2016

Poniżej przedstawiamy infromację dotyczącą zapisów na zajęcia z Wychowania Fizycznego:

Uwaga ! przed zalogowaniem do Systemu, należy zapoznać się z Ogólnymi Zasadami Rejestracji na Zajęcia z Wychowania Fizycznego !

Rejestracja i zapisy na zajęcie odbędą się 30 września  (piątek) o godzinie 16:00.

Przypominamy, iż  rejestracja na zajęcia wymaga nowego loginu i hasła, stare są automatycznie anulowane.

Zajęcia rozpoczynają się 03 października 2016 roku.

W razie jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z sekretariatem Studium WFiS - 022 5720 528, 529 lub studiumwfis@wum.edu.pl

Plan zajęć z wychowania fizycznego pojawi się na stronie : http://swfis.wum.edu.pl/  w zakładce plan zajęć w dniu 07.09.2016

Studenci IV roku I i II Wydziału Lekarskiego
Joanna Kurek 05.09.2016

Uprzejmie informujemy, że egzamin z Otolaryngologii w sesji poprawkowej odbedzie się w formie ustnej. W celu umówienia się na egzamin , Studenci proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu Kliniki Otolaryngologii osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 022 599 1721, w godz. 13:00-14:30.

Studenci V roku w roku akad. 2015/2016
Joanna Kurek 19.08.2016

Uprzejmie informujemy, iż termin poprawkowego egzaminu z Neurologii odbędzie się 5 września o godz. 9;00 w  Klinice Neurologii Szpital Bielański ul. Cegłowska 80

Studenci II roku w roku akad. 2015/2016
Jakub Czubrychowski 18.08.2016

Uprzejmie informujemy, iż termin poprawkowy:

1) kolokwium z Biochemii z elementami chemii odbędzie się 2 września br. o godz 12:00 w sali nr 231 w Centrum Dydaktycznym przy ul. Ks. Trojdena 2a.

2) egzaminu z Biochemii z elementami chemii odbędzie się 7 września br. o godz. 12:00 w sali nr 231 w Centrum Dydaktycznym przy ul. Ks. Trojdena 2a.

Przeniesienia
Monika Leszczyńska 08.08.2016

Studenci innych uczelni ubiegający się o przeniesienie proszeni są o zapoznanie się z § 13 Regulaminu Studiów WUM

http://2wl.wum.edu.pl/sites/2wl.wum.edu.pl/files/uchwala_senatu_38-2016_zalacznik_0_0.pdf

 Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o przeniesienie załącznik nr 34 Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 https://1wl.wum.edu.pl/sites/1wl.wum.edu.pl/file/zarzadzenie_rektora_16-2016_zalacznik_34_0.pdf

 2.  Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS) lub wypis z indeksu wystawiony przez dziekanat uczelni macierzystej;

3.  Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów;

4.  Liczba punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia (decyzja komisji rekrutacyjnej).

 

Warunkiem złożenia podania jest uzyskanie na uczelni macierzystej wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów obowiązujących w roku akademickiego 2015/2016.

W związku z wypełnionymi limitami na latach wyższych, rozpatrywane będą tylko wnioski osób starających się o przeniesienie na II lub III rok studiów.

Wniosek należy kierować do Dziekana II Wydziału Lekarskiego Pana Prof. dr hab. n.med. Marka Kucha.

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy składać w Dziekanacie w pok. 608/609 lub przesłać pocztą w terminie od 10.08.do 24.08.2016 r. w godz. 10.00-14.00

Wnioski niepełne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Kandydaci przyjęci na I rok kierunku lekarskiego 2016/2017
Jakub Czubrychowski 04.08.2016

Informujemy, iż kandydaci I roku na studia kierunku lekarskiego na rok akademicki 2016/2017 zobowiązani są do podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych na Warszawskim Uniwersyteci Medycznym w terminie od 08.08.2016 do 19.08.2016 w godzinach 10:00-14:00 w pokoju 612.