Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Informację w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów.
Joanna Kurek 18.09.2018
Stypendia Ministra w roku akademickim 2018/2019.
Joanna Kurek 13.09.2018

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050) oraz  za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom (Dz. U. poz. 1051),  studenci  uczelni medycznych oraz doktoranci mogą ubiegać się o stypendia Ministra Zdrowia w roku akademickim 2018/2019.

 Szczegółowe informację na temat stypendiów są zamieszczone na stronie internetowej Ministra Zdrowia: 

 mz.gov.pl/zdrowie/stypendia-ministra

Wnioski należy składać w dziekanacie do 10 października 2018 roku.

 

Terminy egzaminów komisyjnych - kierunek lekarski
Elżbieta Rogaczyk 07.09.2018

Egzaminy komisyjne:

13.09 godz. 10:00 - Fizjologia z patofizjologią

18.09 godz. 10:00 - Patomorfologia

                     11:30 - Mikrobiologia

20.09 godz. 10:00 - Anatomia.

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego, pok. 608/609

Proszę o pojawienie się 10 minut wcześniej, obowiązuje kolejność alfabetyczna.

Fakultety organizowane pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia
Monika Leszczyńska 30.08.2018

Zapraszamy na fakultety organizowane pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej w roku akademickim 2018/2019

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne są na stronie:

http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

Fakultety organizowane przez Uniwersytet Warszawski dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Monika Leszczyńska 30.08.2018

Zapraszamy na fakultety organizowane przez Uniwersytet Warszawski dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy)

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne są na stronie:

http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

Adres strony do rejestracji:  www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl 

 

Rejestracja na wszystkie fakultety UW dla WUM rozpocznie się 10.09.2018 o godz. 09:00, a zakończy 21.09.2018 o godz. 16:00

Zaliczenie komisyjne - Farmakologia i toksykologia III rok
Elżbieta Rogaczyk 17.08.2018

Terminy:

dla studentów, którzy zaliczają drugi semestr - 27 sierpnia (poniedziałek) godz. 10

dla studentów, którzy zaliczają cały rok - 29 sierpnia (środa) godz. 10.

Proszę być 10 min wcześniej i zgłosić się do pokoju 612.