Opłaty

Opłaty za dokumenty związane z tokiem studiów tj. legitymacja, dyplom i ich duplikaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski

Bank Millennium

nr 30 1160 2244 7131 2000 0000 0000

W tytule płatności należy wpisywać imię, nazwisko oraz nr albumu.