Opłaty

Opłaty za dokumenty związane z tokiem studiów należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
II Wydział Lekarski
Bank Millennium
Nr 30 1160 2244 7131 2000 0000 0000

 

Indywidualne konta bankowe

Uprzejmie informujemy o nadaniu indywidualnych numerów kont bankowych dla studentów. Numery kont dostępne są po zalogowaniu się w Centralnej Bazie Studentów (CBS) w zakładce płatności. Począwszy od nowego roku akademickiego 2012/2013 prosimy o regulowanie opłat z tytułu powtarzania roku na spersonalizowany numer konta.

Opłaty związane z tokiem studiów

tj. indeks, legitymacja, dyplom i ich duplikaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

30 1160 2244 7131 2000 0000 0000

W tytule płatności należy wpisywać imię, nazwisko oraz nr albumu.