Praktyki wakacyjne

Uprzejmie informujemy, że studenci odrabiający praktyki w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim są zobowiązani do:

1. ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków;
2. przedstawienia zaświadczenia od lekarza medycyny pracyo braku przeciwwskazań do odbycia praktyki, wydanego na podstawie wyników badań HBS, anty - HCV oraz książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych z aktualnymi wpisami;
3. posiadania odzieży ochronnej;
4. odbycia wymaganego szkolenia w zakresie bhp, obrony cywilnej i p.poż - przeprowadzonego przez powołane do tego jednostki na terenie Szpitala.