Spotkanie ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego - 8.10.2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego dotyczące możliwych zmian w organizacji nauczania na kierunku lekarskim.