Studenci cudzoziemcy,

którzy odbywali kształcenie, na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia w roku akademickim 2017/2018 - 31 października 2018 r. upływa termin na złożenie wniosków o przyznanie stypemdium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2018/2019 oraz za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów odbytych w roku 2018.

Wzory wnisków o przyznanie stypendium znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/zdrowie/ksztalcenie-przeddyplomowe-cudzoziemcow