Dni Rektorskie

Poniżej zamieszczono Zarządzenie nr 113/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia w dniach 2 listopada 2018 r. oraz 24 grudnia 2018 r. dni rektorskich.