Logowanie do sytemu - wybór fakultetu

Szanowni Państwo

Informujemy, że sposób logowania  się do systemu Wirtualna Uczelnia, to :

LOGIN - "nrAlbumu"

HASŁO – „nr pesel”

UWAGA

Powyższe hasło jest hasłem startowym – należy je zmienić po zalogowaniu, natomiast jeżeli student już wcześniej logował się na WU i ma swoje ustalone hasło to używa tego hasła a nie nr PESEL.