Terminy Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rady II Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2016/2017:

20.09.2017

Terminy posiedzeń Rady II Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018:

18.10.2017
15.11.2017
13.12.2017
17.01.2018
21.02.2018
21.03.2018
18.04.2018
16.05.2018
20.06.2018
19.09.2018

Posiedzenia Rady II Wydziału Lekarskiego odbywają się w sali im. prof. Antoniego Dobrzańskiego (sala 23) w Centrum Biblioteczno - Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63 o godz. 12.00.