Terminy Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rady II Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018:

19.09.2017

Terminy posiedzeń Rady II Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2018/2019:

17.10.2018
21.11.2018
19.12.2018
16.01.2019
13.02.2019
13.03.2019
10.04.2019
15.05.2019
12.06.2019
18.09.2019

Posiedzenia Rady II Wydziału Lekarskiego odbywają się w sali im. prof. Antoniego Dobrzańskiego (sala 23) w Centrum Biblioteczno - Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63 o godz. 12.00.