Aktualności

Podczas wrześniowej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego, wśród zdających po raz pierwszy, absolwenci naszej Uczelni uzyskali najlepszy wynik. 

Średni wynik naszych absolwentów wyniósł 139,14 pkt. Do jesiennej edycji egzaminu przystąpiły w całym kraju 6053 osoby, uzyskując średnio 137,2 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 184 a minimalny 13 punktów. Czterystu czterdziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194.

Bardzo dobre rezultaty uzyskali także lekarze, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach. Zdali oni egzamin ze średnią 143,25 pkt., co dało im drugą lokatę. Podobny wynik osiągnęli lekarze, którzy ukończyli studia ponad dwa lata temu - uzyskali oni średnią 130,91 pkt.

Wysokie wyniki osiągnięte przez absolwentów WUM to efekt dbałości kadry dydaktycznej naszej Uczelni o jak najwyższy poziom kształcenia oraz jak najlepsze przygotowanie do zawodu.