Kierunki studiów

II Wydział Lekarski oferuje następujące kierunki studiów:

  • lekarski: 6-letnie studia stacjonarne w języku polskim
  • lekarski: 6-letnie studia w języku angielskim dla obcokrajowców
  • lekarski: 4-letnie studia w języku angielskim dla obcokrajowców
  • fizjoterapia: 3-letnie studia stacjonarne I stopnia w języku polskim
  • fizjoterapia: 2-letnie studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
  • fizjoterapia: 2-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia w języku polskim