O Wydziale

Oddział Fizjoterapii, powołany w roku 2001 (pierwszym prodziekanem była prof. Joanna Juskowa), jest najnowszą jednostką II Wydziału Lekarskiego. Szybki rozwój tego kierunku pozostaje wyrazem przekonania o potrzebie kształcenia specjalistów integrujących takie dziedziny medycyny, jak fizjologię, rehabilitację, ortopedię, geriatrię, kardiologię, neurologię, psychiatrię i inne. Metody fizjoterapeutyczne z reguły prowadzą do zbliżonych rezultatów leczenia, jak odpowiadające im metody farmakoterapeutyczne i współcześnie stanowią, zwłaszcza w przewlekłych chorobach, konieczną składową leczenia.

Powstanie Oddziału Fizjoterapii spowodowało poważne zmiany organizacyjne. Dla realizacji programu dwustopniowych studiów oraz wypełnienia minimum kadrowego powołano m.in. Zakład Rehabilitacji (2002), Klinikę Otolaryngologii i Rehabilitacji (2006) zlokalizowaną w placówce zamiejscowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, Klinikę Psychiatrii (2006) zlokalizowaną w Szpitalu Tworkowskim oraz Zakład Rehabilitacji Klinicznej (2006) z siedzibą w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim. Oddział Fizjoterapii, stale poprawiając program, plany, bazę, organizację toku studiów, a przede wszystkim uzupełniając kadrę, uzyskał w roku 2009 pozytywne (bez dodatkowych warunków) wyniki akredytacji zarówno na poziomie kształcenia licencjackiego, jak i magisterskiego.
Liczba studentów Oddziału Fizjoterapii rosła szybko od samego początku. Aktualnie, biorąc pod uwagę wszystkie formy kształcenia fizjoterapeutów (studia licencjackie i magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne), przekroczyła liczbę kształconych studentów na kierunku lekarskim w ramach II Wydziału Lekarskiego WUM.

***

Historia II Wydziału Lekarskiego jest historią ludzi i idei uosabiających najlepsze tradycje warszawskiej szkoły medycznej. Ponieważ powstanie i rozwój II Wydziału i jego dwóch Oddziałów wynikały z rzeczywistych, wielorakich potrzeb dydaktycznych, klinicznych i naukowych, a potrzeby te z biegiem lat znacząco wzrosły, można oczekiwać dalszego systematycznego rozwoju II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Bartosz Łoza, Marek Wichrowski

Źródło: „Dzieje II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1975-2009)” pod redakcją
prof. dr hab. med. Jerzego A. Polańskiego