Władze dziekańskie

prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
Dziekan Wydziału

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 609
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 214
faks: (0-22) 57 20 284
e-mail: dziekanatiiwl@wum.edu.pl
dr hab. n. med. Magdalena Malejczyk
Prodziekan

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 608
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 214
faks: (0-22) 57 20 284
e-mail:magdalena.malejczyk@wum.edu.pl
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Prodziekan

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 604
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 604
faks: (0-22) 57 20 284
e-mail: artur.mamcarz@wum.edu.pl
Bożena Werner, Prodziekanprof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 615
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 502
faks: (0-22) 57 20 562
e-mail:
bozena.werner@wum.edu.pl
dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 604
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 604
faks: (0-22) 57 20 555
e-mail: dariusz.bialoszewski@wum.edu.pl