O Wydziale

W dniu 7 października 1975 roku profesor Szczęsny Leszek Zgliczyński, Jego Magnificencja Rektor Akademii Medycznej w Warszawie, powołał Radę II Wydziału Lekarskiego. Do tego czasu nie było Polsce uczelni medycznej z „podwojonym” wydziałem lekarskim, stąd Założyciele II Wydziału Lekarskiego musieli kierować się wyłącznie własną mądrością, intuicją, a przede wszystkim wolą współpracy. Nawet ze współczesnej perspektywy, zaledwie 3-letni okres przygotowań do inauguracji, w tym skompletowanie kadry i stworzenie bazy materialnej II Wydziału, wydaje się dokonaniem imponującym. Pierwszej, 30-osobowej Radzie II Wydziału Lekarskiego przewodniczył docent Jerzy Majkowski, którego wspierał początkowo jeden prodziekan – docent Ryszard Aleksandrowicz. Czytaj dalej »

Kierunki studiów

II Wydział Lekarski oferuje następujące kierunki studiów:

  • lekarski: 6-letnie studia stacjonarne w języku polskim
  • lekarski: 6-letnie studia w języku angielskim dla obcokrajowców
  • fizjoterapia: 5-letnie studia jednolite magisterskie w języku polskim
  • fizjoterapia: 2-letnie studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
  • fizjoterapia: 2-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia w języku polskim