Ogłoszenia dla studentów fizjoterapii

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym (SM)
Ewa Janiak 17.04.2018

 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza do udziału w III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

 W konkursie brać udział mogą prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich  2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018

 Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2018  w formie elektronicznej /plik pdf/ na adres mailowy: m.konopka@ptsr.org.pl; oraz w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.

 Praca może zostać zgłoszona o przez jej autora  bądź promotora  na specjalnym druku zgłoszeniowym.

 Prace oceniane będą przez jury konkursowe.

 Wśród przysłanych prac, nagrodzona zostanie  jedna, najlepsza praca.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu

 Przysłane prace nie będą zwracane autorom.

 Zwycięzca odbierze nagrodę podczas wernisażu odbywającego na przełomie sierpnia i września  w Warszawie .

 Na Wernisaż zaproszeni zostaną wszyscy autorzy, którzy przyślą swoje prace na konkurs.

 Przyjazd na wernisaż odbywa  się na koszt własny uczestników.

 Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ptsr.org.pl

 Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, działające na rzecz osób chorych na SM w Polsce. Wszelkie pytania prosimy kierować do Magdaleny Konopki pod numery  tel. (22) 258 71 75, 535 533 238 lub adres mailowy: m.konopka@ptsr.org.pl

DZIEŃ REKTORSKI
Ewa Janiak 13.04.2018

Informujemy, że decyzją JM Rektora WUM prof.dr hab. n.med. Mirosława Wielgosia dzień 4 maja br. został ustanowiony dniem rektorskim - wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu Dziekanat Fizjoterapii jest nieczynny.

STUDENCI I ROKU STUDIÓW II STOPNIA
Ewa Janiak 26.03.2018

Zgodnie z § 33 pkt.3 Regulaminu WUM wnioski z wyborem tematów prac magisterskich należy złożyć do 30 czerwca br. (Dziekanat pok. 613).

Konferencja "Nowoczesna edukacja medyczna w Polsce- czas najwyższy"
paulina.budny 23.03.2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w I edycji konferencji „Nowoczesna edukacja medyczna w Polsce – czas najwyższy” poświęconej edukacji medycznej z akcentem na rozwój nowoczesnych technologii. Spotkanie odbędzie się dnia 6 kwietnia 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Szczegóły na stronie https://medtube.pl/konferencja/

 

UWAGA - I rok II stopnia 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne( wieczorowe) Egzamin elektroniczny z Patofizjologii
Elżbieta Miodowska 19.03.2018

Szanowni Państwo,

Prosimy  o zapoznanie się z niżej zamieszczonym komunikatem na temat  rejestracji  w Portalu Egzaminacyjnym dotyczącego egzaminu elektronicznego z Patofizjologii

Obóz Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii
Dorota Koncewicz 19.03.2018

UWAGA STUDENCI

poniżej w załączniku dostępna jest informacja o obozie naukowym Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii.