Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Ważna informacja dla studentów VI roku.
Joanna Kurek 19.06.2017

Uprzejmie informuję, że w celu umożliwienia absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskania uwierzytelnienia w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) w ostatnim tygodniu czerwca wydłużamy godziny pracy. W dniach 26 - 30 czerwca 2017 r. Zespół ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu będzie pełnił dyżur w godzinach od 8.00 do 18.00. (stanowisko nr 3 Biura Obsługi Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Puławska 18).

ABSOLWENCI WUM (lekarze nieposiadający prawa wykonywania zawodu) celem uzyskania uwierzytelnienia w systemie SMK zgłaszają się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie OSOBIŚCIE z:

  1. zaświadczeniem o ukończeniu uczelni medycznej- WUM lub dyplomem ukończenia uczelni medycznej,
  2. dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  3. wydrukowanym i podpisanym wnioskiem (papierowym) o modyfikację uprawnień,

do dnia 30 czerwca 2017 r. w godzinach pracy Biura Obsługi Lekarza OIL w Warszawie.

WAŻNE!!  Uzyskanie uwierzytelnienia, a więc „roli” w systemie SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o LEK/LDEK. Tym samym po uzyskaniu statusu „zaakceptowany”, a więc akceptacji wniosku o nadanie uprawnień w roli „Absolwenta”, kolejnym krokiem jest złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do LEK/LDEK.

Konkurs dla studentów wszystkich kierunków i doktorantów WUM
Joanna Kurek 09.06.2017

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu „Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłosiła konkurs dla studentów wszystkich kierunków i doktorantów WUM na najlepszą pracę z dziedziny:

- żywienia noworodka i małego dziecka;
- terapii żywieniowa wcześniaków;
- fizjologii i patologii laktacji;
- zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego; 
- laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych;
- opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wiedzą z zakresu organizacji i idei banku mleka kobiecego.

 Przedmiotem Konkursu może być praca naukowa o charakterze eksperymentalnym zgłoszona w jednej z następujących form: 

1.      obroniona praca licencjacka lub magisterska; 

2.      przyjęta do obrony praca licencjacka lub magisterska; 

3.      opublikowana lub przyjęta do druku publikacja naukowa. 

 

Prace należy wysyłać na adres e-mail: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl w terminie do 30 czerwca 2017 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.wum.edu.pl/node/8218

 

 

Wolontariat w SP CSK
Joanna Kurek 09.06.2017

Studentów zainteresowanych pracą w SP Centralnym Szpitalu Klinicznym, w ramach wolontariatu, na stanowisku sanitariusza (pomoc przy transporcie chorych  na POOP, BO, do Pracowni na badania, itp.) zapraszamy do kontaktu z Naczelną Pielęgniarką SP CSK – Panią mgr Alicją Trojanowską (22/599-29-10).

Zaproszenie na wykład Pana Profesora Mariusza Ratajczaka
agnieszka.mordzak 05.06.2017

W dniu 09 czerwca o godz. 18.00 w auli B, odbedzie się wykład Pana Profesora Mariusza Ratajczaka pt.: „Opracowanie nowych strategii przyspieszających procesy wszczepiania się krwiotwórczych komórek macierzystych”. Wykład będzie miał na celu (poza elementem dydaktycznym) zaoferowanie studentom ostatniego roku studiów magisterskich, magistrom i doktorom pracy przy omawianym projekcie.

Serdecznie zapraszamy studentów V i VI roku.

 

Informacja dla studentów VI roku
Joanna Kurek 19.05.2017

Szanowni Państwo,

Zameldowanie na obszarze powiatu warszawskiego, warszawsko–zachodniego oraz powiatu piaseczyńskiego, a nie powiatu pruszkowskiego obejmuje jednolity obszar przy uwzględnianiu przyznawania miejsc stażowych. Powiat pruszkowski jest odrębnym powiatem. Tym samym posiadane zameldowanie na obszarze powiatu pruszkowskiego, nie może być traktowane na równi z zameldowaniem na obszarze powiatu warszawskiego, warszawsko–zachodniego oraz powiatu piaseczyńskiego przy kierowaniu do szpitali obejmujących wskazany obszar tzw. „ szpitali warszawskich”.

 Szczegółowy „Wykaz powiatów województwa mazowieckiego, objętych obszarem działania OIL w Warszawie oraz odpowiadających im podmiotów uprawnionych do zatrudniania lekarza stażysty” będący załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr 15/R-VII/17 ORL w Warszawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, znajduje się na stronie OIL w Warszawie http://izba-lekarska.pl/wp-content/uploads/2017/04/Wykaz-powiat%C3%B3w-woj.-maz.-do-uchwa%C5%82y-nr-15-R-VII-17.pdf

Zespołu ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu oraz Stażu Podyplomowego

tel. 22 54 28 314

fax.22 54 28 315

e`mail: sylwia.jaworska@oilwaw.org.pl