Ogłoszenia dla studentów kierunku lekarskiego

Subskrybuj zawartość Subskrybuj kanał RSS

Stypendia dla studentów medycyny. Polisa o zasięgu krajowym i zagranicznym
Elżbieta Rogaczyk 18.10.2018

INFORMACJA PRASOWA

 

 

 

 

Jaka polisa dla studenta medycyny?

Nowa oferta od INTER dla zawodów medycznych.

 

 

Wraz z początkiem roku akademickiego INTER uruchamia nowe ubezpieczenie dedykowane studentom kierunków medycznych. Pakiet INTER Student obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu zawodowym i prywatnym, refundację badań w kierunku zakażenia wirusami HIV/WZW oraz ubezpieczenie NNW. Ochrona działa na całym świecie. Produkt można kupić przez internet oraz dopasować okres ochrony do własnych potrzeb.

 

Studenci studiów medycznych każdego roku odbywają praktyki studenckie, uczestniczą w zajęciach praktycznych na uczelniach. Niektórzy wyjeżdżają na staże zagraniczne celem zdobycia doświadczenia zawodowego. Zajęcia, w czasie których studenci wykonują czynności medyczne i mają kontakt z pacjentem, wymagają odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj wymagane jest posiadanie aktualnej polisy NNW oraz ubezpieczenia OC zawodowego.

 

Student medycyny nie ma prawnego obowiązku posiadania ubezpieczenia, ale w wielu przypadkach może się spotkać z sytuacją, że bez polisy nie będzie mógł rozpocząć zajęć praktycznych czy odbyć wymaganych praktyk w placówkach medycznych. Zwłaszcza właśnie okres praktyk jest często czasem, w którym ubezpieczenie jest niezbędne, dlatego oferujemy studentom możliwość dostosowania polisy do ich indywidualnych preferencji i potrzeb. Od 1 października mają oni możliwość zakupu polisy INTER Student na czas jaki potrzebują. Stworzyliśmy prosty i intuicyjny formularz online, który umożliwia szybki zakup odpowiedniej polisy. Student może się zabezpieczyć na miesiąc, właśnie na czas odbycia praktyk, czy na dłużej np. na okres odbywania zagranicznego stażu stypendialnego. Można też wykupić ubezpieczenie od razu na cały rok akademicki. Za pomocą graficznego ,,suwaka” ustawiamy interesujący nas okres i w kilka minut kupujemy potrzebną polisę – mówi  Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER.   

 

W skład pakietu INTER Student wchodzi ochrona HIV/WZW, ubezpieczenie NNW oraz dobrowolne ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW pokryje koszty badań na obecność wirusów, koszty leków antyretrowirusowych HIV, a także wypłaci odszkodowanie w przypadku zakażenia. W ramach ubezpieczenia NNW otrzymujemy ochronę na wypadek nieszczęśliwego wypadku na całym świecie zarówno w życiu prywatnym jak i w trakcie nauki zawodu. Ubezpieczenie OC zawodowe chroni przed odpowiedzialnością finansową na wypadek szkody wyrządzonej przez studenta osobom trzecim w trakcie krajowych i zagranicznych praktyk, w czasie nauki w siedzibie szkoły, podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, a nawet w trakcie amatorskiego uprawiania sportu czy w czasie jazdy na rowerze. Ubezpieczenie to zabezpiecza też studenta na wypadek wyrządzenia szkody w mieniu uczelni, domu studenckiego lub lokalu, który wynajmujemy, jak również w mieniu podmiotu, w którym odbywa  praktyki. Sumy gwarancyjne to  25 000 euro na jedno zdarzenie i 25 000 euro na wszystkie zdarzenia. Składka zależy od długości okresu ubezpieczenia.

 

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to najważniejsza ochrona lekarza w jego zawodzie” – dodaje Andrzej Twardowski. „Wierzymy, że już na etapie studiów posiadanie takiego ubezpieczenia powinno być czymś absolutnie naturalnym. Wariant ubezpieczenia OC, który proponujemy w ramach pakietu INTER Student, to wersja minimalna, dostosowana do ograniczonej odpowiedzialności jaką student ponosi za czynności medyczne wykonywane podczas praktyk. Skupiamy się za to na globalnym zasięgu ubezpieczenia znając specyfikę i potrzeby studentów kierunków medycznych. Jako ubezpieczyciel od lat specjalizujący się w branży medycznej zachęcamy wszystkich do szerszego spojrzenia na ryzyko ubezpieczeniowe, przez pryzmat własnego bezpieczeństwa i komfortu pracy, co w przyszłości przełoży się na jakość świadczonych usług i osobistą satysfakcję”.

 

Pakiet INTER Student można kupić na stronie student.interpolska.pl

 

 

###

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Walczak

Dyrektor Biura Marketingu i PR

TU INTER Polska S.A.

Mobile: 507 006 830

e-mail: katarzyna.walczak@interpolska.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa INTER w Polsce

Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a dziś jest ona jedną z wiodących marek  w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Informacja na temat Design Thinking Week 2018 Warszawa
Małgorzata Ordyniak 16.10.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-18 listopada br. odbędzie się Desing Thinking Week 2018 Warszawa - festiwal myślenia projektowego, który jest oparty na pracy warsztatowej. Tegoroczne wydarzenie będzie poświęcone kompetencjom przyszłości. Organizatorzy zapraszają do wspólnego działania i kreatywnego myślenia: młodzież, studentów, seniorów, nauczycieli, profesorów, urzędników oraz biznesmenów.

Szczegółowe informacje na stronie https://dtweek.com/dtw-warszawa/

Zaproszenie
Elżbieta Rogaczyk 12.10.2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić studentów ostatniego roku medycyny do udziału w Warszawskim Seminarium Interdyscyplinarne Oblicza Stwardnienia Rozsianego, poruszające problemy ogólnomedyczne u pacjentów z SM.  Wydarzenie będzie miało miejsce 20.10.2018r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II przy pl. Bankowym 1. Konferencja jest dedykowana neurologom, psychiatrom, lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzom innych specjalności zainteresowanych tematyką oraz studentom. Szczegóły dotyczące wydarzenia wraz z programem przesyłam w załączonych plikach.

Udział w Debatach jest bezpłatny.

Zapraszam również na stronę www.debaty-zdrowie.pl/sm/, gdzie można dokonać bezpłatnej rejestracji.

Dni Rektorskie
Elżbieta Rogaczyk 10.10.2018

Poniżej zamieszczono Zarządzenie nr 113/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia w dniach 2 listopada 2018 r. oraz 24 grudnia 2018 r. dni rektorskich.

Studenci cudzoziemcy,
Elżbieta Rogaczyk 09.10.2018

którzy odbywali kształcenie, na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia w roku akademickim 2017/2018 - 31 października 2018 r. upływa termin na złożenie wniosków o przyznanie stypemdium Ministra Zdrowia w roku akademickim 2018/2019 oraz za okres obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów odbytych w roku 2018.

Wzory wnisków o przyznanie stypendium znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/zdrowie/ksztalcenie-przeddyplomowe-cudzoziemcow

Godziny rektorskie
Elżbieta Rogaczyk 02.10.2018