Jednostki organizacyjne

Więcej informacji o jednostkach II Wydziału Lekarskiego i dane teleadresowe
w Bazie jednostek i w autonomicznych witrynach jednostek (podlinkowane).

JEDNOSTKI WYDZIAŁOWE

2M1 - Katedra Dermatologii i Wenerologii
2M11- Klinika Dermatologii i Wenerologii 
2M12- Zakład Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
2M2 - Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
2M4 - Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
2M5 - Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
2M6 - Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
2M7 - Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
2M8 - Zakład Epidemiologii i Biostatystyki
2MB - Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej
2MC - Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej
2MD - Zakład Radiologii Pediatrycznej
2W1 - I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
2W2 - II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
2W3 - Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci
2W4 - Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
2W5 -III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
2W6 - Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
2W62 - Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej
2W63 - Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
2W7 - Klinika Neurochirurgii
2W8 - Klinika Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki
2W9 - Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym
2W10 - Zakład Medycyny Regeneracyjnej 
2W13 - Zakład Biochemii
2WA - Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
2WC - II Klinika Psychiatryczna
2WE - Klinika Neurologii
2WF - Katedra i Klinika Okulistyki
2WG - Klinika Ortopedii i Rehabilitacji
2WH - Zakład Diagnostyki Obrazowej

ODDZIAŁ FIZJOTERAPII

2F1 - Zakład Rehabilitacji
2F3 - Klinika Psychiatrii
2F4 - Zakład Rehabilitacji Klinicznej