Pracownicy dziekanatu

Kierownik:

mgr Monika Leszczyńska
pokój 609
tel.: (0-22) 57 20 214
faks: (0-22) 57 20 284
monika.leszczynska@wum.edu.pl
dziekanatiiwl@wum.edu.pl

Z-ca kierownika:mgr Joanna Pilarska 
pokój 608
tel.: (0-22) 57 20 224
joanna.pilarska@wum.edu.pl
Odpowiada za:
- przewody habilitacyjne i tytuły naukowe
Stanowisko ds. finansowo – administracyjnych:

mgr Ewelina Kupczyk
pokój 611
tel.: (0-22) 57 20 611
ewelina.kupczyk@wum.edu.pl

Pracownicy:

mgr Małgorzata Ordyniak
pokój 608
tel.: (0-22) 57 20 608
malgorzata.ordyniak@wum.edu.pl
Odpowiada za:
- przewody doktorskie

mgr Elżbieta Rogaczyk

pokój 612
tel.: (0-22) 57 20 609

elzbieta.rogaczyk@wum.edu.pl 
Odpowiada za:
- sprawy studentów I, II, III roku studiów

mgr Joanna Kurek
pokój 612
tel.: (0-22) 57 20 215
joanna.kurek@wum.edu.pl

Odpowiada za:
- sprawy studentów IV, V, VI roku studiów

lic. Agnieszka Mordzak
pokój 617
tel.: 57 20 673
agnieszka.mordzak@wum.edu.pl
Odpowiada za:
- programy studiów
- harmonogramy zajęć
- przewodniki dydaktyczne


mgr Jolanta Wójtowicz
pokój 611
tel.: 57 20 987                 jolanta.wojtowicz@wum.edu.pl                                                 Odpowiada za:
- rozliczanie pensum

mgr Magdalena Stanecka
pokój 611
tel.: (0-22) 57 20 629
magdalena.stanecka@wum.edu.pl
Odpowiada za:
- rozliczanie pensum ED

Dziekanat Oddziału Nauczania w Języku Angielskim

Kierownik:

mgr Magdalena Kawałczewska
pokój 615
tel.: (0-22) 57 20 502
faks: (0-22) 57 20 562
english@wum.edu.pl
magdalena.kawalczewska@wum.edu.pl

Pracownicy:

mgr Katarzyna Kurowska
pokój 616
tel.: (0-22) 57 20 668
katarzyna.kurowska@wum.edu.pl
Odpowiada za:
– sprawy studentów I, II, III roku studiów programu
6-letniego

mgr Marta Ołdak-Oliwa - urlop macierzyński

zastępstwo Magdalena Milczarek
pokój 616
tel.: (0-22) 57 20 552
marta.oldak@wum.edu.pl
Odpowiada za:
– sprawy studentów Advanced MD Program
 

pokój 616
tel.: (0-22) 57 20 616
 
Odpowiada za:
– sprawy studentów IV, V, VI roku studiów programu
6-letniego

mgr Anna Lazurek
pokój 614
tel.: (0-22) 57 20 672
anna.lazurek@wum.edu.pl
Odpowiada za:
– obsługa administracyjna Oddziałowej Komisji Rekrutacujnej
- sprawy socjalno-bytowo studentów ED
- transfery z innych Uczelni

mgr Anna Włodarczyk
pokój 617
tel.: (0-22) 57 20 503
anna.wlodarczyk@wum.edu.pl
Odpowiada za:
- programu studiów
- harmonogramy zajęć
- przewodniki dydaktyczne
- fakultety 

Dziekanat Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Kierownik:

mgr Ewa Janiak
pokój 604
tel.: (0-22) 57 20 604
faks: (0-22) 57 20 555
fizjoterapia@wum.edu.pl
ewa.janiak@wum.edu.pl

Pracownicy:

mgr Monika Jezierska - urlop wychowawczy

Monika Banaszek - zastępstwo

monika.banaszek@wum.edu.pl
pokój 613
tel.: (0-22) 57 20 682
faks: (0-22) 57 20 555


Odpowiada za:
- sprawy studentów  III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych)
- sprawy studentów I i II  roku studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych)


mgr  Aneta Czuba
pokój 613
tel.: (0-22) 57 20 514
faks: (0-22) 57 20 555

Odpowiada za:
- sprawy studentów  studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych i zaocznych))

mgr Dorota Koncewicz

pokój 617
tel.: (0-22) 57 20 512
faks: (0-22) 57 20 555
dorota.konceiwcz@wum.edu.pl

Odpowiada za:
- programy studiów
- harmonogramy zajęć
- przewodniki dydaktyczne